Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: 5 vấn đề cần tập trung thảo luận, góp ý

Cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Phiên họp thứ 8 Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tiếp tục thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học.
Trong đó, năm nội dung chính được tập trung cho ý kiến là: Các thành phần kinh tế, thu hồi đất, chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và ngân sách.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thu được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia và các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, sửa đổi một cách khoa học, dân chủ để trình Quốc hội cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi tập trung tiếp thu, chỉnh lý, tích cực thảo luận, Dự thảo sẽ trình Quốc hội thông qua trong Kỳ họp tới theo đúng lịch trình đề ra. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ bắt tay vào việc hoàn thiện, triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật thời gian tiếp theo với trọng tâm là sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp với nội dung của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi.
Theo Báo Điện tử Kinh tế và Đô thị
Hà Bình

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com