Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Sửa đổi Luật BHXH để bảo đảm chính sách hưu trí

Ngày 6-9, tại Hà Nội, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và một số tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo Chính sách bảo hiểm hưu trí và các khuyến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Hội thảo nhằm đánh giá và lấy ý kiến của các tổ chức, các nhà nghiên cứu về chính sách bảo hiểm hưu trí trong Luật BHXH, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2014) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 cuối năm 2014.

Quang cảnh tại buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận và cho ý kiến về một số vấn đề như: Tác động của yếu tố dân số, già hoá dân số với cân bằng quỹ bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam; gợi ý chính sách cho việc đổi mới quỹ bảo hiểm hưu trí; các phương án cải cách bảo hiểm hưu trí... khi xây dựng Dự án Luật BHXH.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, nhưng chỉ mới bước ra khỏi danh sách một trong những nước nghèo nhất thế giới để trở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.200 USD/năm. Việc mở rộng phạm vi tăng cường tính bền vững của hệ thống BHXH, đặc biệt là chế độ hưu trí là nhiệm vụ chiến lược và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, đối tượng đóng bảo hiểm hưu trí của Việt Nam là 9,3 triệu người so với số lượng lao động ước tính 48.5 triệu người (năm 2009), cho thấy diện bao phủ BHXH còn thấp, mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động. Vì vậy, các yêu cầu về tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, trong đó bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi là một yêu cầu mang tính thời đại. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 cả nước có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH được Đảng và Nhà nước ta xác định là mục tiêu quan trọng, để đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong những giai đoạn tiếp theo.

Theo Báo QĐND Online
Việt Cường

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com