Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Xem xét giữ lại Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thông qua ĐH CĐ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhận được nhiều ý kiến của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Tâm tư, nguyện vọng này được BCH Tổng LĐLĐVN khóa X báo cáo tại ĐH XI, do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X Nguyễn Thị Thu Hồng trình bày.
Mong muốn NQ 20 được thực hiện tốt

Việc thực hiện NQ số 20 - NQ/TW- ngày 28.1.2008 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” được CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước kiến nghị với Đảng và Chính phủ.

Trong đó đối với Đảng, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ đề nghị Ban Bí thư sớm tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, nguyên nhân và ban hành chỉ thị hoặc kết luận về tiếp tục tổ chức thực hiện nghị quyết thời gian tới. Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy Đảng có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong công nhân và thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở những DN có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Đối với Chính phủ, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ đề nghị chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành được phân công triển khai thực hiện các đề án theo kết luận số 23/KL-TW- ngày 8.4.2008 của Bộ Chính trị về “Những công việc cần cụ thể hoá để triển khai thực hiện NQ20 của BCHTƯ (khóa X) về tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ CNH-HĐH”, khẩn trương rà soát những công việc đã làm, chưa làm và đề ra giải pháp, tiến độ thời gian để tiếp tục những công việc; có nghị quyết hay chương trình của Chính phủ thực hiện NQ số 20-NQ/TW, trong đó cần tập trung vào một số vấn đề bức xúc, cấp bách như: Nhà ở, nhà trẻ các KCN tập trung; tiền lương, BHXH v.v...

Đặc biệt, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước đề nghị Quốc hội xem xét giữ lại Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như dự thảo đưa ra xin ý kiến đóng góp của nhân dân. Điều này đã được Hiến pháp khẳng định trong suốt 55 năm qua và khẳng định bản chất giai cấp của Đảng, vị trí, vai trò nòng cốt của GCCN trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Quy định về trách nhiệm của NSDLĐ

Đề nghị Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa vào dự thảo luật các vấn đề sau: Trách nhiệm của NSDLĐ và cơ quan BHXH khi NLĐ đã thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH của mình, nhưng do NSDLĐ không nộp cho cơ quan BHXH, thì NLĐ vẫn được chốt sổ và chi trả chế độ BHXH... Quy định tiền lương đóng BHXH là tiền lương được quy định tại Điều 90 của Bộ luật LĐ năm 2012 (hiện tại đóng BHXH trên nền lương quá thấp, nên thiệt thòi cho NLĐ khi nghỉ hưu); bổ sung tội danh trốn đóng hoặc chiếm dụng tiền BHXH bắt buộc sau khi đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt hành chính nhưng vẫn cố tình không thực hiện thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước còn kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ cần có quy định phân cấp về công tác quản lý, tổ chức, biên chế cán bộ cho tổ chức CĐ; một số nội dung trong dự thảo Luật Tiền lương tối thiểu; sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật CĐ 2012, Bộ luật LĐ 2012; các quy định cụ thể về xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như khu sinh hoạt văn hóa thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo trong các KCN...
Theo Báo Điện tử Lao động

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com