Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Nâng hiệu quả hoạt động pháp luật bảo hiểm xã hội

Tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã giới thiệu dự án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thông qua cải thiện khung khổ pháp lý và pháp luật về bảo hiểm xã hội."

 

Dự án nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2013). Dự án được triển khai với sự hợp tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và ILO.

Sau khi được Chính phủ phê duyệt, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập ban chỉ đạo dự án để chỉ đạo thực hiện từ 2013 đến 2015 với tổng số tiền 800.000USD bằng nguồn vốn ODA. Theo dự toán, năm đầu tiên, số vốn phân bổ của dự án là 230.000USD.

Dự án hướng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại Việt Nam.

 

Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện. (Ảnh: TTXVN)

Các mục tiêu kỳ vọng là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được ban hành trên cơ sở những đóng góp, kết quả thu được từ những hoạt động của dự án; các đơn vị tham gia và các đối tác xã hội được nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội và các cải cách trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, dự án cũng hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực phối hợp giữa các đối tác xã hội và Quốc hội nhằm cải thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, ban chỉ đạo dự án sẽ tiến hành xuất bản các ấn phẩm về kết quả đánh giá và dự báo tài chính của ILO về quỹ hữu trí; công bố các ấn phẩm về kết quả đánh giá, dự báo tài chính, kinh nghiệm quốc tế về phương án thay thế nhằm bảo đảm cân đối quỹ hưu trí với trọng tâm bảo đảm sự bình đẳng giới.

Dự án sẽ chia sẻ các thông lệ ưu việt của quốc tế về mở rộng phạm vi bao phủ cho người cao tuổi trong khu vực phi chính thức theo sáng kiến của sàn an sinh xã hội; đánh giá khung khổ luật pháp hiện hành, so sánh luật Bảo hiểm xã hội hiện tại với các Công ước, Khuyến nghị có liên quan của ILO; hỗ trợ việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)./.

 

Theo Báo điện tử TTXVN
Phúc Hằng

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com