Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Tuần này Quốc hội thông qua nhiều Luật và Nghị quyết quan trọng

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 5 (17 – 21/6), Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật việc làm, Luật đấu thầu (sửa đổi), Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật phòng, chống khủng bố, Luật giáo dục quốc phòng-an ninh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, Luật hòa giải cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp, Luật đất đai (sửa đổi).
Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014, thông qua Nghị quyết về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội, Nghị quyết về giám sát chuyên đề, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).
Phiên bế mạc Kỳ họp sẽ diễn ra vào chiều 21/6.
Theo Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam
H.Thúy

Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Nội vụ

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Việc làm

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban các vấn đề xã hội

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com