Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Đề nghị tiếp tục xây dựng Luật Trưng cầu ý dân

“Đây là thời điểm chín muồi để ban hành Luật Trưng cầu ý dân” - nhiều chuyên gia pháp lý đã nhận định như vậy tại hội thảo “Luật Trưng cầu ý dân - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội Luật gia VN vừa tổ chức.
Thực tế, dự án Luật Trưng cầu ý dân đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH từ khóa XI và Hội Luật gia VN đã soạn thảo dự luật này từ năm 2006. Tuy nhiên, thời điểm đó Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ QH tạm chưa trình QH xem xét dự luật này. Và đến nay, dự luật lại được tái khởi động đưa vào kế hoạch dự kiến trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2014.
Theo TS Vũ Đức Khiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của QH, hình thức dân chủ trực tiếp này đã có quy định từ Hiến pháp (HP) 1946 thông qua quyền “nhân dân phúc quyết”, sau này tiếp tục duy trì với quy định về “trưng cầu ý kiến nhân dân” (HP 1959 và HP 1980), “trưng cầu ý dân” (HP 1992 và dự thảo sửa đổi HP). Tuy nhiên, từ đó đến nay nước ta vẫn chưa có cuộc trưng cầu ý dân nào vì thiếu những quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Vì vậy, cần sớm xây dựng, ban hành Luật Trưng cầu ý dân để tăng cường những quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân.
Theo Báo Điện tử Pháp luật TP. Hồ Chí Minh
Bình Minh

Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2013 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tư pháp

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com