Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Hôm nay 3-6, Quốc hội (QH) bước vào tuần làm việc thứ 3 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5. Liên tiếp trong 2 ngày làm việc đầu tuần, QH sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các phiên họp này được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên VOV và VTV để nhân dân và cử tri cả nước tiện theo dõi.

Trước đó, ngay ngày đầu tiên của kỳ họp (ngày 20-5), báo cáo về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cho biết, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu, chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến. Liên quan đến Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng, dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của cương lĩnh, cụ thể: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Theo giải thích của ông Phan Trung Lý, chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp - đạo luật cơ bản của Nhà nước.

Trong tuần, QH sẽ cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII và năm 2013. Hàng loạt dự án luật cũng sẽ được QH xem xét, thảo luận tại các phiên họp tổ và phiên họp toàn thể, bao gồm: dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Việc làm; Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai. Đáng lưu ý, ngoài nội dung về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các phiên họp của QH về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012 (ngày 7-6) cũng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.


Theo Báo Sài Gòn Giải phóng online
Anh Thư

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Loại dự thảo : Dự thảo nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo : Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Đang cập nhật

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Pháp luật

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com