Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến khai mạc sáng nay 9-4 và sẽ kéo dài đến hết ngày 18-4. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau của các dự án luật: Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Giáo dục quốc phòng - an ninh và đặc biệt là 2 dự án luật được đông đảo người dân quan tâm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Việc làm và Mặt trận Tổ quốc (sửa đổi) cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác như quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2014; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội.
Sáng qua, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 6 của ủy ban. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng cảm ơn đồng bào, cử tri cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với tinh thần trách nhiệm cao đã nhiệt tình tham gia đóng góp nhiều ý kiến phong phú và thiết thực.
Trong tuần qua, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã khẩn trương phân loại, tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân.
Sau 3 tháng triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Bộ Chính trị, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nhận được hơn 26 triệu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
Theo Báo Sài gòn Giải phóng online
ANH THƯ

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com