Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Công an các địa phương góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Công an tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Đồng Nai góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Công an tỉnh Bắc Ninh: Bình đẳng quyền lợi giữa nhà đầu tư và người bị thu hồi đất
Từ thực tế áp dụng giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương thời gian qua trong đó có Bắc Ninh nảy sinh nhiều phức tạp, khiếu kiện kéo dài, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị dự thảo sửa đổi Luật Đất đai lần này cần xóa bỏ sự chênh lệch quá lớn giữa giá đất do Nhà nước quy định với giá thị trường. Quy định rõ thời điểm xác định giá thị trường được tính vào khi nào, là thị trường lúc định giá hay lúc thu hồi đất, đấu giá, tính trên quy hoạch sử dụng đất hay quy hoạch xây dựng dự án, khi đền bù thì trả cho người dân theo giá mới (thời điểm trả tiền) hay giá trên sổ đã định giá trước đó. Nên khuyến khích thành lập và sử dụng rộng rãi các tổ chức tư vấn, giám định về giá đất, nhằm việc xác định giá đất có cơ sở khoa học, khách quan, hài hòa giữa lợi ích Nhà nước, người dân và chủ đầu tư.
Góp ý về thu hồi đất: Từ Điều 59 đến Điều 64 nên phân biệt các trường hợp thu hồi đất để từ đó có cơ chế, chính sách, giải pháp xử lý thỏa đáng. Theo đó, trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì đề nghị thực hiện cơ chế trưng mua; đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế thì cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa các nhà đầu tư và người bị thu hồi đất, thực hiện giá thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường. Về thẩm quyền thu hồi đất, đề nghị quy định chặt chẽ hơn, hạn chế giao thẩm quyền thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất cho Chủ tịch UBND cấp huyện vì thực tế vi phạm quy định về đất đai xảy ra ở cấp huyện khá nhiều, có nơi trầm trọng.
Đồng thời với các quy định nội dung điều luật, cần bổ sung những quy định chặt chẽ và cụ thể về việc xử lý những cán bộ, công chức vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành Luật Đất đai. Quy định trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan trong trường hợp cơ quan đã có những quy định trái luật gây thiệt hại cho dân hoặc có cán bộ, công chức vi phạm luật, thu vén cho mình những lợi ích bất hợp pháp.
Công an tỉnh Hải Dương: Quy định rõ ràng quyền và trách nhiệm của Nhà nước về sở hữu đất đai
Điểm mới mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương thảo luận, góp ý là vấn đề làm thế nào định giá đất cho chính xác, khách quan. Đề nghị bổ sung quy định về việc lập hội đồng định giá đất theo hệ thống ngành dọc độc lập với hệ thống chính quyền địa phương có thẩm quyền quyết định về đất đai. Quy định phải thể hiện được tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc xác định giá đất. Về vai trò của Nhà nước trong quản lý đất đai, cần quy định cụ thể, rõ ràng về quyền và trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và các quyền sử dụng của người dân.
Đối với đất đai thuộc khu vực nông nghiệp, nên sửa đổi theo hướng mở rộng thời gian giao đất nông nghiệp, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có quy định riêng về chế độ sử dụng đất trồng lúa. Hoàn thiện các quy định này tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia…Việc quy định thu hồi đất, cần bổ sung quy định thời hạn có hiệu lực của quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.
Công an tỉnh Đồng Nai: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của chủ thể thu hồi đất
Tại khoản 1, 2 Điều 65 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã quy định: Giao thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 65 quy định cụ thể người có thẩm quyền thu hồi đất không được ủy quyền, nhưng lại không quy định trách nhiệm của các chủ thể trên trong việc ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật gây hậu quả, thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân đang sở hữu đất hợp pháp. Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung trách nhiệm của chủ thể thu hồi đất vào cuối của khoản này.
Theo báo Công an nhân dân online
Khánh Chi (ghi)

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com