Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Hà Nội lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP Hà Nội về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải bảo đảm các yêu cầu sau: Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến bằng các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi; ý kiến đóng góp được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình một cách nghiêm túc. Việc lấy ý kiến được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học, bảo đảm về tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Nội dung báo cáo kết quả góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các sở, ngành, HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã gửi về Sở TN&MT Hà Nội trước ngày 10/3/2013.
Theo Báo điện tử Kinh tế & Đô thị
Thái San

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com