Thứ năm, ngày 21/02/2019login

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14

Tại phiên họp này, một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận, gồm: dự án Luật đất đai (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật phòng, chống khủng bố; Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).
Sáng 14/1, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14. Phiên họp dự kiến đến ngày 16/1.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại phiên họp này, một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật sẽ được tập trung thảo luận, gồm: dự án Luật đất đai (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật phòng, chống khủng bố; Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi). Đặc biệt, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật giáo dục quốc phòng, an ninh. Trong đó, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau là:  phạm vi điều chỉnh của Luật, Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh; Cơ quan tư vấn, chỉ đạo giáo dục quốc phòng - an ninh . Đa số ý kiến cho rằng, Việc thực hiện giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cần có những điều kiện đặc thù, nhất là hoạt động dạy và học được tiến hành tập trung trong môi trường quân sự. Đến nay, cả nước đã có 32 trung tâm đi vào hoạt động bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Vì vậy, đa số ý kiến tán thành với nội dung chỉnh lý như điều 8 của dự thảo Luật theo hướng quy định rõ hơn chức năng của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh và trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành có liên quan./.
Theo Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam
Minh Châm

Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Trạng thái : Đã thông qua

 

Loại dự thảo :

Cơ quan trình dự thảo :

Cơ quan chủ trì soạn thảo :

Ủy ban thẩm tra :

Trạng thái :

 

Luật đất đai (sửa đổi)

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Kinh tế

Trạng thái : Đã thông qua

 

Luật Phòng, tránh thiên tai

Loại dự thảo : Dự thảo luật

Cơ quan trình dự thảo : Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ủy ban thẩm tra : Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

Trạng thái : Đã thông qua

 

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com