Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Xây dựng Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp: Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo

Chính phủ vừa có thuyết minh gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Pháp lệnh đào tạo một số chức danh Tư pháp (CDTP). Từ thực tiễn hiện nay, đào tạo các CDTP có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực tiến trình cải cách tư pháp.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com