Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Tuần này, Quốc hội thông qua Hiến pháp và nhiều dự luật, nghị quyết

Tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội chủ yếu dành thời gian để biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhiều dự luật quan trọng: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Phá sản sửa đổi... Đồng thời, nhiều nghị quyết liên quan cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết quy hoạch tổng thể về thủy điện, Nghị quyết về công tác tư pháp, Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012...

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com