Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Tuần này, Quốc hội thông qua Hiến pháp và nhiều dự luật, nghị quyết

Tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội chủ yếu dành thời gian để biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhiều dự luật quan trọng: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Phá sản sửa đổi... Đồng thời, nhiều nghị quyết liên quan cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết quy hoạch tổng thể về thủy điện, Nghị quyết về công tác tư pháp, Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012...

Quốc hội thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn với đa số phiếu tán thành. Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên sẽ được tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013.

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo phải đảm bảo khách quan, công khai

Thảo luận tại hội trường sáng 10/11 về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến khẳng định: Mục đích việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ, đóng góp, xây dựng, cùng tiến bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không được lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với mục đích cá nhân, trục lợi; và cũng làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ, quy hoạch đề bạt cán bộ.

Thảo luận dự thảo nghị quyết lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm: Chỉ nên lấy phiếu chức danh chủ chốt

Thảo luận tại tổ dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (chiều 29-10), nhiều ĐB cho rằng chỉ nên lấy phiếu những chức danh chủ chốt. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, đây là việc mới và khó. Nhiều nước chỉ đánh giá tín nhiệm chung đối với Chính phủ, còn chúng ta đánh giá từng thành viên Chính phủ.

Trình Quốc hội nghị quyết về lấy, bỏ phiếu tín nhiệm

Sáng 23/10, các đại biểu làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com