Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố Hiến pháp

Sáng 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

486 đại biểu Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi

Vào hồi 9h50 sáng 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói thời khắc lịch sử quan trọng đã đến, Quốc hội bắt đầu biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết: Không quy định nghĩa vụ thay thế vào Hiến pháp vì Hiến pháp chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân; mà nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ và là trách nhiệm thiêng liêng cao quý của mỗi công dân, cho nên chỉ quy định nghĩa vụ quân sự chứ không quy định nghĩa vụ thay thế...

Tuần này, Quốc hội thông qua Hiến pháp và nhiều dự luật, nghị quyết

Tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội chủ yếu dành thời gian để biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhiều dự luật quan trọng: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Phá sản sửa đổi... Đồng thời, nhiều nghị quyết liên quan cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết quy hoạch tổng thể về thủy điện, Nghị quyết về công tác tư pháp, Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012...

Lấy phiếu ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng 18-11, Quốc hội nghe ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Công bằng với đội ngũ doanh nhân

Dự thảo Hiến pháp mới nhất ngày 4/11/2013, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, quy định tại Điều 2: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Cần tiếp thu góp ý của nhân dân

Bởi nếu những kiến nghị và đóng góp này không được tiếp thu thì đó là một lãng phí rất lớn đối với tinh hoa và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân đã gửi gắm vào Quốc hội. Điều đó cũng thể hiện việc chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội để đẩy đất nước lên một tầm phát triển cao hơn, thông qua việc đổi mới về hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế đúng như Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã đề ra.

Quốc hội nghe Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Sáng nay (22/10), trong ngày làm việc thứ 2 tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .

Nâng độ tuổi trẻ em - cần cân nhắc kỹ

Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thu hút nhiều sự quan tâm của người dân là việc nên hay không nên nâng độ tuổi trẻ em Việt Nam lên 18 tuổi thay vì 16 tuổi như hiện nay.

Đại biểu chuyên trách cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp

Các đại biểu Quốc hội chuyên trách bắt đầu phiên họp 2 ngày tại Hà Nội cho ý kiến vào Dự thảo hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai. Các đại biểu sẽ cho ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trước khi trình ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 tới.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com