Chủ nhật, ngày 24/02/2019login

Cần có những sửa đổi căn bản để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, hai yêu cầu cốt lõi cho việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp là đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước phát triển. Ý kiến này được ông Lộc đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, do VCCI và Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức sáng 20/2 tại Hà Nội.

Bốn nhóm vấn đề khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp

Theo Tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu rõ 4 nhóm vấn đề khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com