Thứ ba, ngày 22/01/2019login

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực chứng khoán được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền gồm Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sửa luật Chứng khoán: Đa dạng hóa sản phẩm, thu hút nhà đầu tư

Bộ Tài chính vừa lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) với những thay đổi cơ bản về thẩm quyền của cơ quan chức năng, sản phẩm, quy chế…

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com