Thứ hai, ngày 18/02/2019login

Ý kiến của Nhân dân về thi tốt nghiệp cấp 3 ở dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

heo dự kiến, tại phiên họp thứ 31 của Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có sai phạm trong thời gian công tác

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý được đề xuất sửa đổi là về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sẽ trả lương cho công chức- viên chức theo vị trí việc làm

Đó là một trong những nội dung tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ- Công chức và Luật Viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy kiến.

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi): Phải giúp cho thanh niên phát triển

Hôm qua (25/1), Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi).

Những điểm mới của dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để bảo đảm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Các đạo luật này đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Tham vấn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày 22/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban soạn thảo dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công.

Phiên họp chuyên đề góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Chiều 17/1, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực đã tổ chức phiên họp chuyên đề góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Thường trực Hội đồng chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Chiều ngày 11/01/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp.

Chính sách nhà giáo được quan tâm góp ý trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ngày 14/1/2018, tại Khánh Hòa, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với một số nội dung chính sách nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Đây là một trong chuỗi các hoạt động lấy ý kiến nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) của Bộ GD&ĐT.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com