Thứ hai, ngày 18/02/2019login
  • Lĩnh vực: Kinh tế
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công thương
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế
  • Thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, công chức của Quản lý thị trường; hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra chuyên ngành và phối hợp của Quản lý thị trường; đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với Quản lý thị trường; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com