Thứ hai, ngày 18/02/2019login
  • Lĩnh vực: Pháp luật
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Hội luật gia Việt Nam
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật - Đang cập nhật
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Đang cập nhật
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi chung là biện pháp xử lý hành chính); trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com