Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Sử dụng vũ khí

Việc sử dụng vũ khí của cảnh sát cơ động cần được xem xét theo từng cấp, vì đa số cảnh sát cơ động tham gia vào các nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm cao và mỗi lúc như vậy thì việc huy động lực lượng là rất đông CSCD chưa kể đến sự kết hợp giữa các lực lượng khác trong lực lượng vũ trang nhân dân. Nếu như trong một tổ CSCD khi làm nhiệm vụ chỉ để hai hoặc ba người được sử dụng vũ khí quân dụng khi có người chống trả thì sẽ đảm bảo việc quản lý cũng như là hạn chế được việc lạm dụng vũ khí khi thi hành công vụ, còn lại những CSCD khác trong tổ khi làm nhiệm vụ thì tại sao không để họ sử dụng súng điện kèm theo súng bắn đạn cao su, phối hợp qua lại giữa 3 loại vũ khí này khi trấn án tội phạm là rất hiệu quả vừa không gây hoang mang cho người dân, vừa đảm bảo tính nhân đạo trong việc thi hành pháp luật, chưa kể đến các vũ khí hỗ trợ khác. Cấp chiến sĩ thì được dùng súng điện, súng cao su (trừ những trường hợp được ủy quyền từ tiểu đội trưởng hoặc cấp trên có thẩm quyền). Cấp chỉ huy từ tiểu đội trở lên gồm tiểu đội trưởng, tiểu đội phó thì được dùng súng bắn đạn thật và súng đó được biên chế cho tiểu đội do tiểu đội trưởng quản lý, sử dụng và ủy quyền sử dụng.

Dương Hồ Vũ - góp ý cho: điều 11, pháp lệnh cảnh sát cơ động 27/12/2013 5:19Ý kiến hay: 19Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com