Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng - An ninh về việc chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát cơ độngGóp ý

  Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc phòng & An ninh

  Mô tả: Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 23, Quốc hội khóa XIII, ngày 23-12-2013

 • Ngày 16 tháng 12 năm 2013, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã có Báo cáo số 1380/BC-UBQPAN13 giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động kèm theo dự thảo Pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp thứ 23.
  Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) nhận được Quy định số 216-QĐ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Thường trực Ủy ban QPAN đã trao đổi ý kiến với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và phối hợp với Ban soạn thảo dự án Pháp lệnh Cảnh sát cơ động nghiên cứu, thể chế hóa quy định của Ban Bí thư trong dự thảo Pháp lệnh.
  Thường trực Ủy ban QPAN nhận thấy, dự thảo Pháp lệnh Cảnh sát cơ động là văn bản điều chỉnh đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, trong đó có các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức, chế độ, chính sách đối với toàn bộ lực lượng Cảnh sát cơ động nhưng chưa đề cập đến chế độ chính ủy, chính trị viên đối với lực lượng này. Trong khi đó, Quy định số 216-QĐ/TW lại quy định khá cụ thể về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Vì vậy, thể chế hóa Quy định số 216/QĐ-TW, làm cơ sở thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sau khi thống nhất với Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban QPAN xin đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 4 (nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động) dự thảo Pháp lệnh, cụ thể như sau:
  “Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động
  1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên”.
  2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  3. Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục với cơ động ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
  4. Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và hệ thống chính trị; chịu sự giám sát của nhân dân.”.
  Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh xin trân trọng báo cáo, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com