Thứ ba, ngày 22/01/2019login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát vũ trang; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Cảnh sát vũ trang.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com