Thứ ba, ngày 22/01/2019login
 • Tiêu đề: Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại tòa án: Quá nhiều “sạn”!

  Tác giả: Hồ Bách

  Nguồn: Báo Điện tử Hà Nội mới

  Mô tả:

  Mặc dù đã được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội góp ý từ ngày 7-8-2013, nhưng đến tháng 3-2014, nghĩa là sau 7 tháng, Dự thảo Pháp lệnh Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng tại tòa án do TAND tối cao xây dựng và công bố vẫn chưa thay đổi. Trong khi đó, nhiều nội dung của dự thảo được cho là không bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

 • Tiêu đề: Cần bỏ quy định bất hợp lý cản trở nhà báo tác nghiệp

  Tác giả: Vân Anh

  Nguồn: Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam

  Mô tả:

  Nhiều ý kiến của chuyên gia và bạn đọc đã chứng tỏ những quy định tại hai Dự thảo Pháp lệnh liên quan đến việc xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND mà báo PLVN phản ánh vừa gây khó khăn cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, vừa không thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Độc giả kiến nghị nên bỏ những quy định bất hợp lý này.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com