Thứ hai, ngày 18/02/2019login
  • Lĩnh vực: Pháp luật
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật
  • Trạng thái: Đã thông qua

Bạn có đồng ý với dự thảo này không

  • Không có ý kiến
  • Không

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản) do các cơ quan nhà nước trung ương ban hành.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com