Thứ hai, ngày 18/02/2019login
Pháp điển là lĩnh vực rất nhỏ

Thực hiện pháp điển là công việc khá đơn giản, một số công ty, trang web đã thực hiện rồi. không cần quá rầm rộ mà huy động cả một bộ máy như thế. chỉ cần giao cho một ủy ban thuộc quốc hội hoặc cơ quan của bộ tư pháp là có thể hoàn thành. tôi gửi ý kiến ở trang web này không biết có thể gửi ý kiến đến đúng người hay không, chắc chỉ tạo ra cho có thôi. nên tôi đăng ý kiến cùng ảnh gửi ý kiến lên các phương tiện thông tin trực tuyến. mong rằng những ý kiến của tôi được mọi người quan tâm

Trần Đức Thành19/04/2012 12:00Ý kiến hay: 24Góp ý

Thẩm quyền là như thế nào

Thẩm quyền thực hiện pháp điển là những cơ quan nào đủ thẩm quyền thì được quyền thực hiện pháp điển. còn những tổ chức khác không được quyền pháp điển hay sao? quy định như vậy quá hẹp, phải là trách nhiệm thực hiện pháp điển

trần đức thành - góp ý cho: điều 4, pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 19/04/2012 12:00Ý kiến hay: 16Góp ý

Cần nhưng...

Uỷ ban thường vụ Quốc hội vừa mới ban hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, nay lại dự thảo pháp lệnh pháp điển hoá hệ thống quy phạm pháp luật. Tôi thiết nghĩ, việc pháp điển phải thực hiện từ lâu, nhưng bên cạnh pháp điển hoá văn bản quy phạm pháp luật phải đổi mới cách tư duy làm luật của người ban hành văn bản trước đã. Văn bản dưới luật được ban hành tràn lan, sửa đổi, bổ sung liên tục, nhân dân và công chức không theo kịp sự thay đổi này. 

Ý kiến hay: 10Bùi LệGóp ý23/05/2012

12
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com