Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Pháp luật
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tư pháp
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để xây dựng Bộ pháp điển; cập nhật, duy trì Bộ pháp điển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện pháp điển và quản lý công tác pháp điển.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com