Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
Bổ sung sửa đổi Luật Đất đai

Hiện nay Luật Đất đai đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập trong quá trình áp dụng (đặc biệt liên quan đến hạn mức đất ở; thời hạn sử dụng). Vì vậy, đề nghị bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Đất đai trong Nghị quyết. Xin cảm ơn.

Thanh16/09/2015 7:35Ý kiến hay: 9Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com