Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
Góp ý về dự thảo Nghị quyết Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật 2014

Sau khi đọc xong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, tôi rất tán thành Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2014 theo hướng ưu tiên xây dựng các Luật về tổ chức và hoàn thiện bộ máy Nhà nước sau khi Hiến pháp được thông qua. Tuy nhiên, tôi cũng muốn góp ý là chúng ta cần đưa việc xây dựng dự án Luật Thú y vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2014. Vì tôi thấy Luật Thú y đã có trong chương trình chính thức xây dựng Luật Quốc hội khóa XIII và hiện nay ngành thú ý rất quan trọng liên quan đến dịch bệnh thường diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thú y rất được quốc tế quan tâm. Vì vậy, Quốc hội nên đưa vào chương trình chính thức năm 2014. Xin cảm ơn.
 

 

Do Huy Long28/05/2013 8:03Ý kiến hay: 13Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com