Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
Đại biểu: Trần Thị Dung

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Trong những năm qua vấn đề không mới đó là nói rất nhiều về việc gửi hồ sơ thẩm tra và chất lượng các dự án luật. Nhưng trong thời gian qua và đặc biệt nói như các đại biểu Quốc hội là thời gian qua vấn đề này nó vẫn không mới lên được chút nào. Căn cứ vào Điều 46 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm của Uỷ ban Pháp luật trong việc thẩm tra để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự án luật, pháp lệnh, dự thảo, nghị quyết với hệ thống pháp luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Mạnh Hùng

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh từ tháng 6 năm 2012 đến nay tôi cơ bản nhất trí với nhận định trong báo cáo. Trong thời gian qua Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật và pháp lệnh, đã góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiên quyết không trình ra Quốc hội những dự án luật không đạt yêu cầu. Song, tôi rất băn khoăn về những hạn chế trong công tác xây dựng luật và pháp lệnh trong thời gian qua. Cũng như những hạn chế đó cũng giống như những năm trước đó là tình trạng luật ủy quyền còn nhiều. Đặc biệt là tình trạng luật chờ nghị định, chờ thông tư. Theo thông tin từ Viện nghiên cứu lập pháp cho thấy trong số 13 luật mới đã có hiệu lực thi hành trong 6 tháng đầu năm 2013, có tới 8 luật chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Chúng tôi đã xin ý kiến từ Viện nghiên cứu lập pháp. Chính vì vậy, cử tri thắc mắc, băn khoăn tại sao luật đã có hiệu lực nhưng các cơ quan vẫn chưa thực hiện vì vẫn còn phải chờ hướng dẫn. Cũng có nhiều cơ quan rất lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Anh Sơn

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

...Tại kỳ họp này, như thường lệ Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại phải nhắc đến những nhược điểm cố hữu của công tác xây dựng luật, pháp lệnh qua nhiều kỳ họp, thậm chí qua nhiều khóa Quốc hội, những hạn chế, thiếu sót như công tác chuẩn bị soạn thảo các dự án luật chậm, không đồng bộ, không đảm bảo tiến độ và chất lượng, dự thảo báo cáo chưa cao, việc điều chỉnh chương trình quá lớn, văn bản hướng dẫn thi hành luật và ban hành chậm, chậm gửi tài liệu cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tiếp tục được nhắc đến như là những giai điệu không vui.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Đức Châu

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, tại bản giải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội có nói lúc đầu cần phải có nghị quyết về sửa đổi chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, sau đó đưa vào trong Luật thuế giá trị gia tăng tại điều khoản thi hành. Điều này có hiệu lực thực hiện từ tháng 7 năm 2013 kết thúc vào tháng 6 năm 2014

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thái Học

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian qua và những kiến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh kết quả đạt được trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội từ giữa năm 2012 đến nay tôi thống nhất cao với nhận định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi cho rằng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội còn có những tồn tại hạn chế. Những tồn tại hạn chế được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu ra đó là: Một số dự án luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến không đảm bảo tiến độ, số lượng các dự án đề nghị bổ sung và điều chỉnh còn lớn, chất lượng chuẩn bị một số dự án luật còn nhiều hạn chế.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Hiện nay có xu hướng các luật chuyên ngành quy định cụ thể về các chính sách thuế, cách làm này có những ưu điểm nhất định nhưng cũng thể hiện nhiều điểm bất cập. Ví dụ Dự thảo Luật khoa học công nghệ sửa đổi vừa trình Quốc hội có đưa rất nhiều quy định về ưu đãi thuế đối với hoạt động khoa học công nghệ. Như vậy, cùng nội dung về thuế như đối với hoạt động chuyển giao công nghệ sẽ có rất nhiều luật cùng một lúc điều chỉnh như Luật khoa học công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân v.v... Trong khi đó dự thảo Luật khoa học công nghệ tại Điều 82 lại quy định bãi bỏ các quy định trước đây trái với luật này. Chúng tôi cho rằng cách quy định về thuế như vậy là không rõ ràng minh bạch.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Chí Thực

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Tôi đồng tình với những nhận xét, đánh giá của Ủy ban thường vụ Quốc hội về những tiến bộ trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh cũng như những hạn chế tồn tại trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đồng thời tôi cũng cơ bản đồng tình với Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014. Có ý kiến cho rằng Quốc hội điều chỉnh luật hơi nhiều, nhưng theo tôi trong điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi hội nhập và phát triển, đang trong quá trình hoàn thiện các mối quan hệ chưa ổn định. Do vậy, việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khó theo sát được thực tế là điều hiển nhiên.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hoàng Hữu Phước

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Tôi rất đồng tình với giải trình của Thường vụ Quốc hội khi nói rằng các dự án trong đó có Luật biểu tình đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, cho nên theo thứ tự ưu tiên không có lý do gì để có sự nôn nóng, để đưa ra những yêu cầu nói về Luật biểu tình. Khi chúng ta xây dựng Luật biểu tình đòi hỏi rất nhiều những công phu. Bởi vì biểu tình của tiếng Việt nó không có dính dáng, không có giống như từ của nước ngoài. Nói một cách khác, nếu như tham chiếu luật pháp của các nước, chẳng hạn như nước Úc, thì người ta có một luật gọi là luật thuộc về tụ tập bất hợp pháp đã có từ năm 1958, được sử dụng như là một công cụ để chính phủ có thể ngăn chặn những hành động có liên quan tới chính trị gây ra bất ổn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Nam

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Qua tiếp xúc cử tri thời gian vừa qua rất nhiều cử tri kiến nghị với Quốc hội về thực trạng hiện nay là luật pháp của chúng ta ban hành ra ngày càng nhiều nhưng đi song hành với nó là bệnh nhờn luật, việc luật không đi vào cuộc sống, có cử tri nói rằng thà chưa có luật còn hay hơn là cứ ban hành luật ra để rồi luật không được thực hiện. Chất lượng văn bản pháp luật thì còn nhiều văn bản, nhiều điều, khoản chung chung chưa điều chỉnh những vấn đề bức thiết của cuộc sống, luật có rồi, nhưng phải chờ nghị định, chờ thông tư diễn ra rất lâu, có rất nhiều quyết tâm, có kế hoạch khắc phục, nhưng rồi vẫn cứ tiếp diễn, làm cho luật cứ tồn tại, treo mãi.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Trọng Nghĩa

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:35)

Về Chương trình xây dựng luật theo đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ủy ban pháp luật, tôi cơ bản nhất trí, tôi thấy nhiều điểm rất đúng. Về Hiến pháp, tôi nhất trí với một số ý kiến đại biểu vừa rồi đề nghị, vấn đề này tôi xin không phát biểu thêm vì đã có phân tích.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Văn Đương

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:30)

Về nguyên lý bao giờ Bộ luật hình sự cũng phải đi trước, trong chương trình này chưa có bóng dáng Bộ luật hình sự, Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt. Còn Bộ luật tố tụng hình sự là bộ luật đi sau nó là cách thức để tìm ra tội phạm, những tội mà quy định trong Bộ luật hình sự. Đến lượt mình thì chính Bộ luật tố tụng hình sự mới quy định hệ thống các cơ quan điều tra là bộ luật gốc, về tổ chức cơ quan điều tra là cơ quan điều tra trong quân đội, trong công an, cơ quan điều tra Viện kiểm sát. Sau đó căn cứ vào Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự thì Luật tổ chức điều tra hình sự mới quy định thẩm quyền cụ thể của từng hệ thống cơ quan điều tra được điều tra những tội gì quy định trong Bộ luật hình sự? Cho nên tôi đề nghị Luật tổ chức điều tra hình sự phải sau Bộ luật hình sự và sau Bộ luật tố tụng hình sự.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Du Lịch

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:30)

Về chương trình tôi nhiều lần có đề nghị, lần này chương trình đã bám sát những nguyên tắc Thường vụ đã giải trình. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều cái chúng ta chưa bám sát, bắt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tái cơ cấu kinh tế mà luật phải thể hiện. Bởi vì tất cả các chính sách của Đảng, mà không luật hóa thì không thể nào đi vào cuộc sống.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Văn Tấn

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:25)

không nên rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, từ việc cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 sang chương trình năm 2014 để xem xét cùng với Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vì mấy lý do sau đây: Đây là vấn đề có rất nhiều nội dung đặt ra cần phải sớm có sự tác động thông qua những quy phạm pháp luật phải được bổ sung tương ứng, các đại biểu trước tôi đã nói rất nhiều việc này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Văn Lai

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:20)

Tôi cơ bản thống nhất với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng luật năm 2013 và những thay đổi, tôi chỉ có một ý kiến nhỏ. Trong quá trình xây dựng luật thì Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề nội dung, đến vấn đề quy trình lập pháp. Điều đó rất cần thiết, theo tôi có một ý mà tôi cho rằng cũng cần phải quan tâm, đó là phải đặt việc xây dựng luật trong mối quan hệ với những vấn đề quan trọng khác. Nói như thế thì khó hiểu, cho nên tôi nói một ví dụ là ban đầu thì ta dự kiến đưa Luật Mặt trận Tổ quốc vào năm 2013 và năm 2014 là năm Mặt trận Tổ quốc tổ chức đại hội từ cấp xã, phường cho đến Trung ương. Bây giờ chúng ta lại chuyển tham gia sửa đổi một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc sang năm 2014, có nghĩa là đại hội Mặt trận Tổ quốc sắp đến mất đi một cơ hội để vận dụng điều lớn nhất của Mặt trận bằng luật. Cho nên việc này dẫn đến những hệ lụy trong thời gian vừa rồi như các vị hay nói tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, chồng chéo và dẫn đến những chớ trêu có thể có mà chúng ta có thể khắc phục được nhưng không làm.

[Xem chi tiết]

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:15)

Việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013: Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những dự án rút khỏi chương trình. Bởi lẽ, việc xây dựng chương trình luật, pháp lệnh đã được Quốc hội cân nhắc, xem xét, biểu quyết, thông qua và đưa vào chương trình đã rất là khó khăn, nhưng cuối cùng lại xin rút khỏi chương trình.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Huy Thông 1 người đồng ý

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:10)

Theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI cũng như Nghị quyết của Quốc hội ngay từ Kỳ họp thứ nhất và thứ hai. Thủ tướng Chính phủ trong thông điệp năm ngoái cũng đã nêu về vấn đề 3 đột phá xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Tôi đề nghị Quốc hội nên có 3 chương trình làm luật về 3 vấn đề này mang tính chất đột phá.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thanh Vân

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:10)

Một là về đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Tôi tán thành với nhiều ý kiến trước tôi cũng như báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi nghĩ rằng những hạn chế, tồn tại của Quốc hội trong hoạt động lập pháp không phải bây giờ mà nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm. Nếu sang năm chúng ta không khắc phục thì vẫn lặp lại những hạn chế, yếu kém này. Cho đến nay, sau 68 năm chúng ta dành được chính quyền mà chúng ta vẫn quản lý đất nước cơ bản không phải là các đạo luật mà bằng thông tư, thậm chí nghị định cũng không thể quản lý được. Đây là điều chúng ta đáng suy nghĩ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Kim Thúy

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 10:00)

Trước hết về đánh giá tình hình thực hiện xây dựng chương trình luật, pháp lệnh từ tháng 2/2012 đến nay tôi thấy có quá nhiều thay đổi và còn nhiều hạn chế. Tôi có thể nêu ra đây hai hạn chế mang tín phổ biến, đó là tiến độ trình dự án luật còn chậm và chất lượng chuẩn bị các dự án luật chưa tốt, cho nên đã phải rút khỏi chương trình hoặc điều chỉnh thời gian trình đối với nhiều dự án luật. Cụ thể năm 2012 chúng ta bổ sung điều chỉnh 8 dự án luật, năm 2013 dự kiến lên đến 13 dự án luật. Như vậy, nguyên nhân của hai hạn chế nói trên có thể khẳng định là không mới và hầu hết là các nguyên nhân chủ quan. Qua khoảng cách giữa chương trình và thực tế thực hiện cho thấy rõ nhất vẫn là khả năng soạn thảo của các cơ quan soạn thảo, cho nên dẫn đến tình trạng lấp lỗ trống là thay những dự án luật cần ban hành nhưng chuẩn bị chưa kịp bằng những dự án luật đã có sẵn trong dự thảo để trình Quốc hội. Theo tôi, không thể chấp nhận tình trạng này mà cần phải kiên quyết khắc phục. Bởi vì nếu điều chỉnh chương trình quá nhiều như hiện nay nó không chỉ ảnh hưởng đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2013 mà nó còn ảnh hưởng đến chương trình của cả nhiệm kỳ, do đó tôi có hai đề nghị, một đối với Quốc hội và một đối với Chính phủ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Sỹ Cương

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 9:25)

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội tại kỳ họp này. Nhất trí hay không nhất trí cũng có giá trị như nhau, nói nghe có vẻ khôi hài như vậy nhưng trên thực tế, chương trình là vậy nhưng nó không phải là vậy. Chương trình thay đổi liên tục nên gọi là chương trình chứ thực tế không bao giờ thực hiện được.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Danh Út

Góp ý Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2014 (05/06/2013 12:00)

Về các dự án luật liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước. Tôi nhất trí quan điểm trong tờ trình là ưu tiên đưa vào chương trình năm 2014 các dự án luật liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp và thứ tự ưu tiên của dự án là sau khi dự thảo Luật sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2013. Tức là các dự án luật về tổ chức bộ máy Nhà nước.
 

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com