Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
gop y

Bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội - Hội đồng nhân dân bầu là một việc rất quan trọng: yêu cầu cái tâm của đại biểu nhưng cái quan trọng hơn là cái tâm của người được bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm, có dám nói thật, làm thật không. Nhìn vào cơ cấu đại biểu trong Quốc hội- Hội đồng nhân dân nên có sự điều chỉnh theo hướng chỉ đạo quản lý theo ngành dọc từ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân không lệ thuộc sự chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân cấp trên.

Nguyen Quan04/06/2013 8:24Ý kiến hay: 17Góp ý

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Nên chăng bổ sung quy trình lấy phiếu tín nhiệm vào Hiến pháp

Thân Ngọc Trí - góp ý cho: điều 9 29/01/2013 1:32Ý kiến hay: 8Góp ý

Lấy phiếu tín nhiệm

Về quy trình lấy phiếu tín nhiệm khoản 4 có ghi các mức độ đánh giá tín nhiệm trong đó có "chưa có ý kiến". Theo tôi không nên có mức độ này vì rất dễ dẫn đến tình trạng các ĐBQH không có trách nhiệm với lá phiếu của mình mà phê là "chưa có ý kiến", không có tính chất xây dựng.

Liêu Tấn Hưng23/01/2013 12:46Ý kiến hay: 3Góp ý

gop y

Tôi thấy quyền làm chủ của nhân dân đang mang tính hình thức lớn quá. Tôi đề nghị cần sửa đổi lại quyền này, bởi vì đất nước ta là đất nước tiến bộ, biết sai thì phải sửa kịp thời, vì trước sau gì thì quyền thật sự tối cao cũng thuộc về nhân dân. Chúng ta nên đưa vào sớm thì tốt. Đừng đưa vào một cách hình thức. Đừng kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền của người dân. 

Huy - góp ý cho: kết quả biểu quyết 01/01/2013 12:00Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm

Nếu bỏ phiếu tín nhiệm đối với HĐND các cấp thì phải ban hành luật giám sát của HĐND các cấp, tổ chức lại bộ máy của cơ quan thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã mới đảm bảo công bằng cho các cấp.

Nguyễn Văn Minh10/11/2012 12:00Ý kiến hay: 10Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com