Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
Đại biểu: Nguyễn Thị Khá 2 người đồng ý

Cần thực hiện ba đúng, đó là: Một, đúng đối tượng; Hai, đúng quy trình; Ba, đúng chất lượng (10/11/2012 12:00)

Cần thực hiện ba đúng, đó là: Một, đúng đối tượng; Hai, đúng quy trình; Ba, đúng chất lượng như cơm phải ăn, nước phải uống, áo phải mặc. Nếu qua lấy phiếu tín nhiệm đạt mức độ thấp, chậm khắc phục, không sửa chữa cũng đồng nghĩa với việc không còn đủ sức khỏe, mặc nhầm áo, hãy khuyên họ tự xem lại sức khỏe, trả lại áo đó là văn hóa từ chức

[Xem chi tiết]
Đại biểu: A Nhin

Đề nghị bỏ nội dung "chưa có ý kiến" trên phiếu thăm dò tín nhiệm (10/11/2012 12:00)

Đối với nội dung ghi trên phiếu tín nhiệm tôi đề nghị thể hiện 3 mức độ bao gồm: Tín nhiệm cao; Tín nhiệm trung bình; Tín nhiệm thấp. Đề nghị bỏ nội dung “chưa có ý kiến” vì đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là người đại diện cho nhân dân phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của những người đảm nhiệm chức vụ trong bộ máy nhà nước

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com