Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
 • Báo cáo ngày 9-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH thảo luận tại Tổ

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội

  Ngày ban hành: 16/11/2012

  Số hiệu:

  Mô tả:

  Báo cáo ngày 9-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến các vị ĐBQH thảo luận tại Tổ về một số vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

 • Tờ trình dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

  Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Ngày ban hành: 19/10/2012

  Số hiệu: 253/TTr-UBTVQH13

  Mô tả:

  Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết

   

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com