Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
  • Lĩnh vực: Pháp luật
  • Cơ quan trình dự thảo: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban thường vụ Quốc hội
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật
  • Thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com