Thứ hai, ngày 18/02/2019login
  • Lĩnh vực: Pháp luật
  • Cơ quan trình dự thảo: Khác
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ủy ban thường vụ Quốc hội
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Pháp luật
  • Thảo luận tại: Đang cập nhật - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Đang cập nhật - Đang cập nhật
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc tiếp xúc cử tri; tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tóm tắt dự thảo

 Dự thảo quy định về các vấn đề như:

- Trách nhiệm của ĐBQH trong việc tiếp xúc cử tri;

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong việc tiếp xúc cử tri;

- Tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri;

- Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com