Thứ ba, ngày 22/01/2019login
Chuyên gia: PGS.TS Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTƯ: 57 người đồng ý

Quyền tư pháp phải do duy nhất Tòa án thực hiện (12/02/2013 12:00)

Hoạt động tư pháp là hoạt động giải quyết các tranh chấp, xử lý các vi phạm pháp luật; hoạt động đó liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích của con người, của công dân. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của TAND phải nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của con người theo quy định của pháp luật. Tổ chức và hoạt động của Tòa án một mặt phải hiệu quả, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời, Tòa án phải là biểu tượng của Công lý, có nhiệm vụ bảo vệ Công lý, là nơi công dân gửi gắm niềm tin rằng bất kỳ vi phạm pháp luật nào cũng bị xử lý nghiêm minh; bất kỳ quyền hoặc lợi ích hợp pháp nào của công dân bị xâm phạm đều được bảo vệ theo đúng pháp luật.


[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Lê Hồng Hạnh 69 người đồng ý

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực (10/02/2013 12:00)

“Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Không một ông vua, không một chính phủ nào có thể tồn tại nếu không có dân”- GS.TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý trao đổi nhân việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


[Xem chi tiết]
Chuyên gia: LS. Lê Ðức Tiết 45 người đồng ý

Hiến pháp với sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân (02/01/2013 12:00)

Các nhà hiền triết thời phong kiến đã từng nói đến nhà nước thân dân. Ngay sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước của dân, do dân là nhà nước theo đúng nghĩa của các từ ấy. Từ rất sớm, vào tháng 10-1945, trong thư gửi Ủy ban nhân dân các bộ, tỉnh, huyện, làng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: "Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp - Nhật. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: GS-TSKH Phan Xuân Sơn 77 người đồng ý

Quyền hạn của Chế định Chủ tịch nước vẫn gần như không thay đổi so với trước đây (05/11/2012 12:00)

Có thể khẳng định, về thực chất trong Dự thảo Hiến pháp lần này, quyền hạn của Chế định Chủ tịch nước vẫn gần như không thay đổi so với trước đây.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: GS-TSKH Phan Xuân Sơn 194 người đồng ý

Quyền phúc quyết của nhân dân vẫn chưa có bước tiến nào (05/11/2012 12:00)

Một điểm quan trọng là quyền phúc quyết của nhân dân, đã từng được thảo luận rất nhiều trong quá trình tổng kết thực hiện Hiến pháp 1992 và sửa đổi Hiến pháp, nhưng vẫn không có bước tiến nào. Việc trưng cầu dân ý vẫn dành cho Quốc hội quyết định, mà không phải là một nguyên tắc hiến định.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: GS-TSKH Phan Xuân Sơn 37 người đồng ý

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp vẫn trông cậy vào năng lực tự điều chỉnh (05/11/2012 12:00)

Dự thảo dành “quyền” bảo vệ Hiến pháp cho các cơ quan thực thi Hiến pháp, nghĩa là vẫn trông cậy vào năng lực tự điều chỉnh, trông cậy vào “sự luôn luôn đúng” của các cơ quan này (Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao…). Nói cách khác, dự thảo vẫn trông cậy vào từng cơ quan mà không hướng cách nhìn đến việc trông cậy vào toàn hệ thống.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: PGS-TS Nguyễn An Lương 17 người đồng ý

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng (31/07/2012 12:00)

 Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.  Cần phải giữ vững và phát huy được Điều 10 của Hiến pháp 1992 quy định về Công đoàn, vì chỉ có giai cấp công nhân Việt Nam mới có đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Trịnh Thị Giới 13 người đồng ý

Công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội (31/07/2012 12:00)

 Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công đoàn có vai trò điều hòa và ổn định quan hệ lao động xã hội - đây là vai trò mà không một tổ chức nào khác có thể thay thế. 

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Bạch Quốc Khang 12 người đồng ý

Vai trò đại diện đối với người lao động của công đoàn Việt Nam đã được thừa nhận là luật định hóa (31/07/2012 12:00)

Thực tế rõ ràng là vai trò đại diện đối với CNVCLĐ của CĐVN đã được thừa nhận là luật định hóa, phản ánh nhận thức xã hội đã phù hợp với lý luận và thực tiễn hoạt động CĐ trong hơn 80 năm qua.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Phạm Duy Nghĩa 112 người đồng ý

Chống vi hiến, cần có thiết chế bảo hiến (18/05/2012 12:00)

Trước hết, cần lưu ý hiến pháp là một khế ước của nhân dân lập ra để kiểm soát quyền lực nhà nước. Hiến pháp viết ra để ràng buộc chính quyền chứ không phải ban quyền cho người dân. Nhưng ở một số quốc gia, hiến pháp đã không được hiểu với ý nghĩa đó. Một số quốc gia sử dụng hiến pháp như cương lĩnh của nhà nước, của những người lãnh đạo, còn những quốc gia dân chủ, hiến pháp viết ra để trói buộc nhà cầm quyền. Bởi lẽ, người có khả năng vi phạm hiến pháp thường không phải nhân dân, mà là các cơ quan có thể sử dụng quyền lực công. Các cơ quan giữ quyền lực công là chính phủ, tòa án, quốc hội. Một đạo luật do quốc hội ban hành có thể vi phạm hiến pháp, chính vì vậy phải có thiết chế bảo hiến. 

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Phạm Duy Nghĩa 119 người đồng ý

Chế ước quyền lực nhà nước trong bối cảnh VN không đi theo chủ thuyết tam quyền phân lập (18/05/2012 12:00)

 Quốc hội thực sự mạnh khi đại biểu Quốc hội thực sự nói lên tiếng nói cử tri của mình. Muốn tòa án mạnh, nhiệm kỳ của thẩm phán phải đủ dài, không hạn chế 5 năm như hiện nay. Tổ chức tòa án phải độc lập, tách ra khỏi ảnh hưởng của lực lượng hành pháp mà tòa án khu vực có thể là một mô hình

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Đinh Văn Quế 38 người đồng ý

Viện Kiểm sát cần chuyển thành Viện công tố (17/04/2012 12:00)

Thu gọn đầu mối cơ quan điều tra là chủ trương cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vấn đề là thu gọn như thế nào? Nếu “gom” về một mối như một số ý kiến thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ phải tách khỏi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; các điều tra viên cũng không còn mang quan hàm, quân hiệu nữa mà họ sẽ trở thành công chức như kiểm sát viên và thẩm phán; hoạt động điều tra “trinh sát” với điều tra theo trình tự tố tụng sẽ bị chia cắt.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: GS.TS. Trần Ngọc Đường 9 người đồng ý

Không thể rập khuôn (03/04/2012 12:00)

Bàn về cơ chế bảo hiến, các chuyên gia nói nhiều đến tính pháp lý nhưng tôi cho rằng thiết chế này mang tính chính trị rất sâu sắc. Phải xem xét cân nhắc giữa tính chính trị và tính pháp lý của cơ chế bảo hiến. Đồng thời, phải nghiên cứu một cách toàn diện hơn nữa để hình thành một mô hình phù hợp với điều kiện Việt Nam. Không thể rập khuôn máy móc bất cứ mô hình nào mà phải tính tới đặc thù của nước ta, nhất là đặt trong hoàn cảnh một đảng lãnh đạo và QH là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: GS.TS. Trần Ngọc Đường 55 người đồng ý

Góp ý xây dựng đề cương dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (21/10/2011 12:00)

Tôi cho rằng “kiểm soát quyền lực” là một tư tưởng mới và cần phải được thể chế hóa trong Hiến pháp sửa đổi lần này vì đây là đòi hỏi tự nhiên và tất nhiên của người chủ nhân dân.Quyền lực nhà nước không phải là quyền lực tự thân mà là được nhân dân ủy quyền, giao quyền, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Vì vậy, nhân dân phải có quyền đòi hỏi và có nhu cầu tự nhiên và tất nhiên là phải kiểm soát được quyền lực mà mình đã giao để làm sao cho quyền lực nhà nước đó không bị biến dạng, không bị tha hóa, làm cho quyền lực đó phục vụ mình, tổ chức hoạt động trong phạm vi khuôn khổ mà mình giao, không được lạm quyền, lộng quyền.

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com