Thứ ba, ngày 22/01/2019login
  • Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương và xác lập đơn vị hành chính ở Liên bang MalaixiaGóp ý

    Tác giả: Ths. Lê Anh Tuấn, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ

    Mô tả:

    Việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phân chia theo các cấp hành chính nhà nước và các đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Liên bang Malaixia do Luật định, mô hình tổ chức đa dạng, phong phú, không có mô hình thống nhất chung, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân của chính quyền địa phương các cấp.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com