Thứ hai, ngày 18/02/2019login
Góp ý về số lượng phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Số lượng phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chỉ nên quy định là 1 người( tại khoản 2 điều 25)

Ngô Xuân Tùng - góp ý cho: điều 25 26/08/2018 2:09Ý kiến hayGóp ý

Góp ý dự thảo (điều 32)

Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã không cần thiết phải thành lập 02 ban, vì như thế sẽ thêm biên chế, cồng kềnh và tốn kém.

Mai Ngọc Quý - góp ý cho: điều 32 03/07/2015 8:47Ý kiến hay: 7Góp ý

Góp ý vào dự thảo Luật chính quyền địa phương

HĐND cấp xã cũng cần thành lập ban pháp chế vì chức năng HĐND cấp xã là ban hành nghị quyết để quyết định các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Như vây việc ban hành nghị quyết cũng cần phải thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp, ban pháp chế có trách nhiệm giup HĐND việc thẩm định đó. Việc thành lập ban pháp chế không ảnh hưởng đến biên chế vì ban này hoạt động kiêm nhiệm, có thể lua chọn trong các đạibiểu HĐND được bầu.

Ý kiến hayHoàng Văn SơnGóp ý09/12/2015

Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND

Qua quá trình thực tế công tác, tôi thấy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp nên chuyển cơ quan Thanh tra Nhà nước về là một bộ phận của Hội đồng nhân dân. Vì các lý do sau: Thứ nhất, tránh tình trạng chồng chéo giữa giám sát của Hội đồng nhân dân và thanh tra, nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân. Thứ hai, tránh tình trạng vừa đánh trống vừa thổi còi của việc thanh tra (cơ quan hành chính đã có kiểm tra chuyên môn của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới). Thứ ba, giúp tinh giảm biên chế.

Nguyễn Huy Hùng30/06/2015 9:29Ý kiến hay: 7Góp ý

Cơ cấu tổ chức chính quyền xã

Nếu cấp xã chỉ có một Phó Chủ tịch xã thì công việc sẽ bị tồn đọng đặc biệt là việc kí chứng thực cho công dân, vì vậy nếu chỉ có một Phó Chủ tịch thì nên bổ sung chế định hộ tịch viên và chứng thực viên cấp xã thì mới đáp ứng được công việc như hiện nay.

Hà Duy Hưng - góp ý cho: điều 62 09/06/2015 4:27Ý kiến hay: 16Góp ý

Góp ý chung

1. Về nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân/Ủy ban nhân dân, Luật không làm rõ được mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với tư cách đại diện nhân dân với Ủy ban nhân dân (xét riêng trong bối cảnh cấp xã) là cơ quan chấp hành để phục vụ nhân dân. Khi hình thành chức năng của các tổ chức này thì phải dựa vào việc Nhà nước phục vụ cho dân cái gì? Dân cần cung cấp cái gì? Không thể bắt dân giám sát những cái họ không biết được ví dụ: Dân cần được cung cấp dịch vụ y tế tốt, họ chỉ cần biết dịch vụ đó có đạt yêu cầu của họ không? Nếu không được thì chính quyền phải tự xử lý để làm được, nếu không được thì từ chức hoặc sa thải. Bắt Hội đồng nhân dân giám sát chỉ tiêu kế hoạch như thóc lúa thì họ có làm được không? Công cụ gì? Làm sao Hội đồng nhân dân lại đi giám sát số tấn lúa mà xã làm ra, họ đếm kiểu gì? Tương tự như vụ giám sát quỹ - chi tiêu ngân sách – họ có cầm chìa khóa quỹ đâu mà biết? Như vậy, nếu muốn định hình vai trò của từng bên thì phải định hình được ông sinh ra để làm gì? Phục vụ ai, từ đó bám vào các nhiệm vụ đó mà thực hiện chức năng của mình. Nói cách khác với cấp cơ sở: • Hội đồng nhân dân cấp xã thì thay mặt dân mà giám sát (1) chất lượng dịch vụ mà chính quyền phục vụ đang thực hiện (2) ảnh hưởng của các hoạt động chấp hành đến cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động từ giai đoạn kế hoạch cho đến cuối cùng. • Ủy ban nhân dân thì thực hiện các nhiệm vụ chấp hành của mình thông qua điều hành sao cho chất lượng các dịch vụ đó tốt nhất và ít ảnh hưởng tiêu cực đến nhân dân nhất Liên quan đến việc này thì ở Điều 8: Khoản 1, 2, có vẻ chưa rõ ràng trong đảm bảo nguyên tắc luật, việc giám sát sẽ do một cơ quan thực hiện và sau đó cơ quan đó có toàn quyền ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện quyền giám sát để tránh việc lạm quyền và công nhận mặc nhiên. Về ý 1. Tại sao lại phải chịu sự kiểm tra của chính phủ? Đó là hệ thống tổ chức chấp hành? Nếu không thì việc dẫn chiếu chức năng này trong luật tổ chức chính phủ là gì? Tương tự như vậy, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân không thể là quan hệ phối hợp mà là quan hệ chấp hành và điều hành 2. Về tính độc lập • Về kinh phí hoạt động + Luật không làm rõ được ngân sách hoạt động cho Ủy ban nhân dân/Hội đồng nhân dân và nguồn ngân sách này như thế nào? Nếu không xác định được điều này thì cũng phải có kết nối với quy định cho Luật Ngân sách. + Nếu Hội đồng nhân dân vẫn sử dụng ngân sách từ Ủy ban nhân dân như hiện tại thì họ chỉ mang tính hình thức vì sẽ không còn ngân sách hoạt động. • Về cơ cấu (Điều 47, 71.) + Luật không chỉ rõ về việc hình thành nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân Thực tế hiện nay họ đang sử dụng chung cơ cấu với Ủy ban nhân dân, như vậy thì sao mà giám sát, kiểm soát hoạt động độc lập được? Cần quy định rõ, đại biểu không thể là người trong hệ thống chính quyền hoặc ít ra là tỷ lệ người thuộc chính quyền ở mức nào?

Đặng Đình Ngọc - góp ý cho: chương i 09/06/2015 12:15Ý kiến hay: 7Góp ý

Tham gia ý kiến

Nên bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ tịch Hội đồng nhân dân trong Điều 66 nhất là liên quan đến tài chính, ngân sách. Quy định là vậy nhưng trong thực tiễn, không có cơ chế ràng buộc để kiểm soát quyền lực tại chính quyền cấp xã đặc biệt là chế định giữa Chủ tịch Hội đồng nhân dân và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đề nghị quy định cụ thể trong tất cả quan hệ tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản (tổ chức thực hiện ngân sách xã) phải có ý kiến, xác nhận của chủ tịch Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thì mới có hiệu lực.Như vậy thì cần phải sửa đổi luật ngân sách cấp xã cho phù hợp. Có quy định như vậy mới đảm bảo cho cơ chế kiểm soát quyền lực cấp xã được thực thi nghiêm túc và chủ tịch Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân xã mới có quyền lực thực sự, khắc phục triệt để vấn đề hình thức và mọi sự đã rồi khi Ủy ban nhân dân trình ra Hội đồng nhân dân.

Phạm Văn Trụ - góp ý cho: điều 65 04/06/2015 8:37Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý chung

Tôi ủng hộ ý kiến này. Về vấn đề Ngân sách, quy định về cấp ngân sách hiện tại rất không rõ ràng. Các hướng dẫn phân bổ ngân sách mới chỉ dừng tại cấp huyện trong khi cấp xã không được quyết gì cả. Ngay cả cách điều hành ngân sách cũng không nhất quán với việc điều hành kế hoạch hiện tại. Do số lượng xã tự chủ ngân sách được là rất ít, tại sao không có quy định rõ về việc phân cấp ngân sách và giao ngân sách trực tiếp để nâng cao tính chịu trách nhiệm của chính quyền. Tương tự như vậy, ngân sách hoạt động của Hội đồng nhân dân lấy từ đâu ra? Nếu lấy từ cùng 1 giỏ thì họ cũng chỉ là danh nghĩa vì ông chủ tịch quyết hết việc chi rồi. Về nhân sự, cơ chế và công cụ giám giát chính quyền hiện cũng không rõ ràng. Nhất thiết không thể để Hội đồng nhân dân đi giám sát về năng suất, sản lượng lúa gạo, số tiền trong quỹ của xã được mà phải giám sát cái mà dân đang được cung cấp và chiu ảnh hưởng ấy chứ. Tôi đi nhiều xã, báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân do chính cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân xã thì hỏi đâu ra tính độc lập! Chưa kể đến việc đòi hỏi Hội đồng nhân dân giám sát những cái to tát mà dân không thể biết được (tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh...) trong khi mấy cái như chất lượng khám chữa bệnh, tranh chấp đất đai, học sinh đến trường ....vv chỉ tồn tại trên danh nghĩa ở rất nhiều nơi.

Ý kiến hay: 1Đặng Đình NgọcGóp ý09/06/2015

Bổ sung nội dung

Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nên quy định cụ thể là những chức danh nào (hoặc có thể thay thế bằng chức danh nào); cụ thể như Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự...

Nguyễn Tiến Lâm - góp ý cho: điều 62 03/06/2015 8:22Ý kiến hay: 2Góp ý

Góp cơ cấu phó chủ tịch của Quận, thành phố, thị xã

Do công việc của Ủy ban nhân dân quận, thành phố, thị xã rất là nhiều. Do đó cần tăng thêm 01 phó chủ tịch (thành 03 phó chủ tịch) để đảm nhận công việc của Ủy ban nhân dân.

Phan Trần Vạn Huy - góp ý cho: điều 53 15/05/2015 8:52Ý kiến hay: 9Góp ý

góp ý vào dự thảo luật

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương có mối liên hệ và quan hệ trực tiếp với khu dân cư và nhân dân. Do vậy trong mục này đề nghị phải quy định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với các khu dân cư, cá nhân người đảm nhiệm trưởng khu dân cư và các tổ chức ở khu dân cư.

Bùi Văn Hào - góp ý cho: mục 3 - chương v 08/05/2015 10:07Ý kiến hay: 5Góp ý

Đồng tình với Điều 64

Đồng tình cao với Điều 64: "Hiện nay một số xã, thị trấn có 2 Phó Chủ tịch như vậy sẽ thừa" bộ máy cồng kềnh, Ủy viên Ủy ban đương nhiên không phải làm gì, chỉ bầu cho đủ số lượng.

Phạm Tuấn Tú - góp ý cho: điều 62, luật tổ chức chính quyền địa phương 17/04/2015 7:13Ý kiến hay: 10Góp ý

Đồng ý với ý kiến chỉ 1 phó chủ tịch

Hiện nay tại các xã, thị trấn có bộ máy ủy viên trong luật quy định từ 7-9 thành viên nên chỉ cần 01 phó chủ tịch là đủ.

Ý kiến hay: 4Hoàng Bùi QuânGóp ý22/05/2015

Đóng góp Điều 79, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị quy định kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Trần Thị Quyên - góp ý cho: điều 79 27/01/2015 10:43Ý kiến hay: 29Góp ý

Cần HĐND cấp phường không?

Cần hội đồng nhân dân cấp phường không? Phải có đại diện dân, nhưng nên để họ ngồi chung trên thành phố và làm 2 nhiệm vụ, chứ không cần ở phường.

Ý kiến hay: 4HoaGóp ý17/04/2015

Góp Điều 65, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị quy định cụ thể nhiệm vụ của Đoàn Thư ký, số lượng thư ký như luật hiện hành để dễ thực hiện.

Trần Thị Quyên - góp ý cho: điều 65 27/01/2015 10:38Ý kiến hay: 6Góp ý

Góp ý Điều 74, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị nên quy định việc tổ chức hội nghị chất vấn giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Trần Thị Quyên - góp ý cho: điều 74 27/01/2015 10:17Ý kiến hay: 4Góp ý

Đóng góp Điều 62, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị giữ nguyên quy định thời gian triệu tập kỳ họp chuyên đề, kỳ họp bất thường chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp như luật hiện hành vì nếu rút xuống 7 ngày  tỉnh sẽ chuẩn bị hồ sơ trình kỳ họp không được chặt chẽ, kỹ lưỡng; các ban Hội đồng nhân dân không có thời gian để thẩm tra và họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra, từ đó dễ dẫn đến việc Hội đồng nhân dân chỉ là hình thức khi xem xét các nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trần Thị Quyên - góp ý cho: điều 62 27/01/2015 9:38Ý kiến hay: 4Góp ý

Đóng góp Điều 53, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân thì được Hội đồng nhân dân phê chuẩn như quy định Hội đồng nhân dân phê chuẩn chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân.

Trần Thi Quyên - góp ý cho: điều 53 27/01/2015 9:21Ý kiến hay: 5Góp ý

Góp ý Điều 51, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đề nghị nên quy định 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thay cho việc quy định chức danh Ủy viên thường trực Hội nghị nhân dân tỉnh; trong đó quy định 01 Phó chủ tịch thường trực và 01 Phó Chủ tịch vì hiện tại Chức danh Ủy viên thường trực không tương đương với chức danh nào do đó khi làm việc với các ngành gặp rất nhiều khó khăn.

Trần Thị Quyên - góp ý cho: điều 51 27/01/2015 9:13Ý kiến hay: 22Góp ý

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com