Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công an
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 9 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, quan hệ phối hợp, giám sát, kiểm sát hoạt động điều tra hình sự; về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; về Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; về bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com