Chủ nhật, ngày 16/12/2018login
Góp ý về Luật Xây dựng

Đề nghị Ban soạn thảo dự thảo dự án Luật Xây dựng cần nghiên cứu để tạo điều kiện hoặc miễn giấy phép xây dựng đối với các trường hợp: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà bị giải tỏa một phần, nhà bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn...

Nguyễn Hồng Hải07/03/2018 11:33Ý kiến hay: 1Góp ý

Giấy phép xây dựng

Theo tôi nên bổ sung loại nhà ở riêng lẻ trong dự án khu dân cư đã được duyệt quy hoạch 1/500 không phải xin phép xây dựng

Nguyễn Quốc Hoàng - góp ý cho: điều 77, luật xây dựng (sửa đổi) 01/04/2014 1:14Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý điều 3 và 7

Thống nhất một số định nghĩa trong luật xây dựng mới:

1. Tại điều 3.17 (định nghĩa). Định nghĩa về Dự án đầu tư xây dựng thay thế cho định nghĩa 3.17 (Luật 2003) 17. Dự án đầu tư xây dựng công trình là rất hợp lý, tránh dài mà vẫn đủ nghĩa. Tuy nhiên, Trong Dự thảo còn nơi vẫn sử dụng khái niệm:  dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ví dụ: Điều 120; “…Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng công trình - thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ” có thể bỏ từ công trình đi,

Tuy nhiên, Điều 16. Kinh phí cho công tác quy hoạch xây dựng “..không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo hình thức kinh doanh.“

Điều 48.4 “… cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng”. Trường hợp này từ công trình đi với từ công cộng để tạo ra: công trình công cộng.

Từ công trình ghép với tính từ để chỉ 1 dạng công trình cụ thể: công trình công cộng, công trình tập trung thì vẫn mới phải dùng.

2. Điều 3.31. Định nghĩa về Quy chuẩn kỹ thuật, nhưng trong dự thảo có khái niệm: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: Ví dụ: điều 6, 72, 75. Điều 12. Có khái niệm quy chuẩn ngành. do vậy cần phải phân biệt rõ các khái niệm này.

Cần đối chiếu lại với Nghị định đang dự thảo về mô hình PPP, tất cả các hình thức này đều là hợp đồng dối tác công tư.

4. Chủ đầu tư: định nghĩa rất rõ tại Điều 3.12. Và điều 43 cũng chỉ dùng Chủ đầu tư

Tuy nhiên một số điều vẫn dùng khái niệm chủ đầu tư xây dựng công trình

Ví dụ: điều 37, 87, 93, 99,105 v…v

Trong trường hợp không cần thiết có thể bỏ từ xây dựng công trình Hoặc ở định nghĩa dùng khái niệm chủ đầu tư xây dựng công trình.

3. Điều 7:  "Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án (BT, BOT, BTO), hợp đồng đối tác Công - Tư (PPP), chủ đầu tư xây dựng là doanh nghiệp dự án do các nhà đầu tư thỏa thuận thành lập theo quy định của pháp luật;"

Thiết nghĩ cần rà soát để thống nhất khái niệm này, chỉ một số trường hợp đúng là mới cần phải thêm từ công trình vào đằng sau như luật ngày xưa.

Phạm mInh đức - góp ý cho: điều 3, luật xây dựng (sửa đổi) 28/03/2014 11:38Ý kiến hay: 1Góp ý

Về ưu tiên áp dụng tài liệu hợp đồng

Theo tôi, Khoản 3 điều này không hợp lý, về nguyên tắc, hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu. Trường hợp nếu các bên tham gia (chủ đầu tư, nhà thầu) quy định hợp đồng ưu tiên so với hồ sơ mời thầu , khi điều kiện điều chỉnh hợp đồng bất lợi so với điều kiện điều chỉnh của HSMT?

Phạm Thương Ngọc - góp ý cho: điều 122, luật xây dựng (sửa đổi) 29/11/2013 11:32Ý kiến hay: 5Góp ý

Cần làm rõ thêm một số khái niệm

Theo tôi cần làm rõ thêm một số khái niệm trong hoạt động xây dựng: + Cấp quyết định đầu tư + Người quyết định đầu tư + Cấp có thẩm quyền + Người có thẩm quyền...

Phạm Thương Ngọc - góp ý cho: chương i, luật xây dựng (sửa đổi) 29/11/2013 11:22Ý kiến hay: 4Góp ý

gop y

Cần đưa ra định nghĩa về cơ quan phụ trách về xây dựng và xác định rõ cơ quan này.

nguyen quang minh - góp ý cho: chương i, luật xây dựng (sửa đổi) 23/10/2013 3:15Ý kiến hay: 4Góp ý

Góp ý dự thảo Luật

Sau khi nghiên cứu dự thảo, tôi có một số góp ý sau:

1. Luật phải làm thế nào cần giảm bớt các bước thực hiện dự án. Vì hiện nay phải nói là làm dự án là không có ngành nào, lĩnh vực nào, bước nào không phải làm.

2. Hiện nay quá nhiều Chủ đầu tư, Ban QLDA mọc lên như nấm làm giảm chất lượng công trình,... nên cũng phải quy định cụ thể nội dung này. Cần quy định rõ chất lượng và số lượng Chủ đầu tư, Ban QLDA,.. cho một tỉnh, hoặc 1 ngành...

Ý kiến hay: 9Chu Đình SơnGóp ý02/12/2013

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com