Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
Đại biểu: Nguyễn Sỹ Cương 14 người đồng ý

Tôi cho rằng bộ máy bảo hiểm xã hội nếu bộ máy tốt và quản lý tốt thì không cần phải tăng độ tuổi nghỉ hưu (16/06/2014 4:25)

Về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trước thực trạng nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội diễn ra khá phổ biến hiện nay, đặc biệt là một số doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội thì việc tăng cường thanh tra về bảo hiểm xã hội là cần thiết. Quản lý nhà nước giao cho 3 bộ nhưng chức năng thanh tra chuyên ngành ở tại Điều 12 lại chỉ có giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Bảo hiểm xã hội là cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không có chức năng quản lý nhà nước, tuy nhiên để đáp ứng tình  hình thực tế thì việc giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cho bảo hiểm xã hội là cần thiết và đây cũng là sự vận dụng đối với Luật thanh tra.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Phụng 9 người đồng ý

Tôi xin có một số ý kiến về dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như sau: (16/06/2014 4:25)

Tôi xin có một số ý kiến về dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như sau: Trước hết, việc mở rộng đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội. Tôi nghĩ rằng xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) phải trên cơ sở quán triệt quan điểm là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, khuyến khích nông dân lao động trong khu vực phi chính thức, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Với công chức đóng bảo hiểm xã hội là cơ cấu tiền lương, đối với công nhân viên chức đóng bảo hiểm xã hội được phân bổ trong cơ cấu giá thành toàn dân chịu, với nông dân làm việc không nghỉ, miệt mài không có ngày chủ nhật, thu nhập lại thấp, làm đến già mà không có lương hưu, phúc lợi xã hội không được hưởng. Chính phủ vừa qua có những chủ trương nhằm giúp cho nông dân sản xuất có lời, giảm bớt thua lỗ. Nhưng hầu như người nông dân trực tiếp sản xuất làm ra sản phẩm cung cấp cho xã hội lại không được hưởng những ưu đãi từ chủ trương đó mà phần lớn lại vào túi của tư thương, đầu nậu công ty.
Do vậy, tôi đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho người nông dân. Đây cũng là hình thức đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và cũng là hình thức ghi nhận công lao đóng góp của người nông dân trong quá trình làm trụ đỡ cho nền kinh tế nước nhà qua những lần khủng hoảng kinh tế. Đồng thời đây cũng là hình thức đầu tư mà nó sẽ đến trực tiếp tới tay người nông dân. Có được như vậy thì mới đảm bảo an sinh và tiến bộ xã hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Xuân Trường 4 người đồng ý

Tôi thấy các giải pháp và các biện pháp như dự thảo là chưa có tính thuyết phục (16/06/2014 4:15)

Tôi đề nghị sửa đổi lần này cũng xác định rõ hơn vai trò vị trí và cơ cấu bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội trong bộ máy các cơ quan nhà nước. Là một cơ quan giải quyết nhiều chế độ chính sách về an sinh xã hội lại quản lí một lượng tài chính rất lớn trong thu, trong chi và chiếm tỷ trọng lớn trong nền tài chính của cả nước, tôi thấy để mô hình bảo hiểm xã hội là một mô hình đơn vị sự nghiệp như hiện tại là không ổn, cần phải xây dựng cơ quan bảo hiểm xã hội theo hướng là một trong các cơ quan quản lý nhà nước có thể trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hoặc trực thuộc Bộ Tài chính. Nếu như vậy tôi nhất trí cơ quan này cần có một bộ máy đồng bộ, trong đó có lực lượng thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu nộp, thanh toán bảo hiểm xã hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Cù Thị Hậu 9 người đồng ý

Tôi đề nghị tuổi nên thực hiện theo Điều 187 Bộ luật lao động (16/06/2014 4:00)

 

Điều 53, điều kiện hưởng lương hưu. Từ năm 2016 trở đi, điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của người lao động cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Theo tôi, Quốc hôi đã thông qua Bộ Luật lao động. Đây là bộ luật gốc để điều tiết các đối tượng hoạt động và trong kỳ hop này của Quốc hội thì luật này là luật thứ tư có đề cập đến tăng tuổi. Đó là các luật tổ chức của Tòa án, Viện kiểm sát, Luật công chứng và hôm nay Luật bảo hiểm xã hội. Do đó, trong một kỳ họp đã bốn luật đã đề cập đến tăng tuổi, tôi thấy sẽ không có tính thực thi nghiêm của Bộ luật lao động. Tôi đề nghị tuổi nên thực hiện theo Điều 187 Bộ luật lao động.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phùng Đức Tiến 13 người đồng ý

Tôi không đồng tình với việc nâng tuổi nghỉ hưu (16/06/2014 3:50)

Theo quy định tại Điều 3, Khoản 1, Điều 4, Luật thanh tra năm 2010, khái niệm thanh tra được hiểu là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức cá nhân do thanh tra nhà nước thực hiện. Nếu dự thảo luật quy định được thành lập hoặc ủy quyền thanh tra là mâu thuẫn với Luật thanh tra.
Mặt khác, trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã có thanh tra ngành lao động tài chính, y tế thực hiện. Nếu thêm thanh tra bảo  hiểm xã hội sẽ gây chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ và tăng bộ máy, tăng kinh phí. Để không mất cân đối thu chi của quỹ bảo hiểm xã hội tôi thấy việc để nợ đọng nhiều bảo  hiểm xã hội là do ngành bảo hiểm xã hội thiếu tích cực, đề nghị bảo hiểm xã hội cần tiếp tục cố gắng. Nếu tổ chức sử dụng lao động cố tình chây ì, không nộp thì khởi kiện ra tòa, bên cạnh đó phải tiết kiệm chi phí cho bộ máy quản lý và tăng lợi tức của quỹ. Nếu bằng các giải pháp tổng thể một cách tích cực, đồng bộ, đầy đủ mà không cân đối được thu chi thì có thể tính tới giải pháp khắc phục là tăng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ phần trăm tính trên thu nhập của người lao động, người sử dụng lao động.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Minh Phương 5 người đồng ý

Tôi đề nghị bổ sung nhóm người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (16/06/2014 3:50)

Để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo an toàn cân đối quỹ bảo hiểm xã hội thông qua việc bổ sung, điều chỉnh chính sách để mở rộng nhanh hơn cho diện bao cũ bảo hiểm xã hội, điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng đến cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Tôi đề nghị Ban soạn thảo cần cung cấp thông tin tin cậy, chính xác về nguyên nhân dẫn đến vỡ quỹ và đưa ra nhiều biện pháp để giải quyết, chứ kéo dài tuổi hưu của người lao động là chưa phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Y Khút Niê 14 người đồng ý

Tôi đề nghị giữ nguyên theo quy định của luật hiện hành (16/06/2014 3:40)

Trong thực tế đã diễn ra nhiều vấn đề phức tạp. Người lao động phải đi lại mất nhiều thời gian và tốn kém, phát sinh nhiều mối quan hệ xin cho, nhất là việc khám, tìm ra bệnh để đạt được kết quả 61% trở lên. Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tuy có nhiều thành phần nhưng thực chất chỉ là hình thức, chỉ đọc và công nhận lại kết quả khám, kết luận của các bác sỹ chuyên khoa đã khám trước đó. Nếu đủ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu trước tuổi, người chưa đạt thì tiếp tục khám lại và như thế người không bệnh cũng sẽ trở thành người có bệnh. Theo tôi, để tránh phiền hà và tốn kém cho người lao động, loại bỏ cơ chế "xin cho" thì không nên quy định điều kiện về sức khỏe, chỉ nên quy định về độ tuổi nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi trở lên là được. Tôi đồng ý với quy định tại Khoản 3, Điều 55 là cứ một năm nghỉ hưu trước tuổi, mức lương hưu giảm 2%, thay vì 1% như luật hiện hành.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tôn Thị Ngọc Hạnh 1 người đồng ý

Theo tôi cần xác định lại trong quan hệ hợp đồng công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng (16/06/2014 3:30)

Từ nhiều năm nay trên nhiều phương tiện  thông tin và cũng như trên báo cáo của ngành bảo hiểm xã hội cho thấy có tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, với xu hướng ngày càng tăng và với số nợ tiền rất lớn. Do đó, cần phải có giải pháp mạnh hơn rất nhiều để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Với bộ máy thanh tra hiện có ngành lao động, thương binh và xã hội không đủ điều kiện để đảm bảo công tác thanh tra, xử phạt vi phạm, khởi kiện đối với doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị tăng thẩm quyền thanh tra và xử phạt các trường hợp vi phạm pháp luật về việc đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thẩm quyền  như thế nào sẽ do Chính phủ quy định.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Sơn

Tôi đồng tình cao trong việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong lần này (16/06/2014 3:10)

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước là rường cột trong chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội một cách căn cơ theo Hiến pháp và Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Chính phủ, Ban soạn thảo chuẩn bị khá chu đáo, được dư luận xã hội và người lao động hết sức quan tâm. Tôi đồng tình cao thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện, tôi xin có một số ý kiến về một số nội dung như sau:
Thứ nhất, về mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong giải pháp cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cùng với việc tăng cường quản lý, đầu tư quỹ hiệu quả hơn, tăng mức đóng bảo hiểm hợp lý, vấn đề tăng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, tăng độ bao phủ hết sức có ý nghĩa. Tôi đồng tình với việc có giải pháp mạnh hơn để hoàn thiện hơn, tăng số lượng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện nay chúng ta còn 30% trong tỷ lệ người lao động chưa tham gia đóng, phải có những giải pháp trong luật rõ nét hơn nữa. Vừa có lộ trình vừa vận động, tạo sự hấp dẫn để bổ sung thêm nhóm đối tượng là người lao động có hợp đồng thời vụ, thời hạn dưới 3 tháng có giao kết bằng văn bản tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của luật nhưng phải có những giải pháp để tuyên truyền, vận động và phải tạo các điều kiện, có những quy định để xử lý đồng bộ hơn để thực hiện mở rộng đối tượng này. Thứ hai, tôi đồng tình như Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, bổ sung nhóm đối tượng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với các chức danh cụ thể và gắn với cơ chế trách nhiệm của chính quyền, của tổ chức đoàn thể và cá nhân hợp lý để nhóm đối tượng này được tham gia.
Vấn đề thứ hai, về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo Điều 53 của dự thảo luật. Tôi đề nghị sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội lần này ta cần bàn kỹ và lý giải sâu  hơn để có sự đồng thuận cao, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu hợp lý vừa là xu thế của thế giới, vừa thể hiện quyền lợi và trách nhiệm xã hội của người lao động trong các nhóm giải pháp, góp phần phát triển bền vững, an toàn cho quỹ. Cần nghiên cứu kỹ để có lộ trình cụ thể điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từng nhóm đối tượng, có những nhóm chúng ta có thể giữ nguyên như quy định hiện hành, cũng có một số nhóm cần giảm tuổi nghỉ hưu mới hợp lý với điều kiện sức khỏe lao động nặng nhọc độc hại.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Bạch Ngân 1 người đồng ý

Tôi đề nghị bổ sung chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện (16/06/2014 3:05)

Trước hết, tôi tán thành việc cần thiết sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội, nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp, hướng đến xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt và bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an sinh xã hội, phù hợp với quá trình phát triển của đất nước.

[Xem chi tiết]

Đề nghị bổ sung cụm từ "thanh tra" và viết lại là "tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về BHXH" (16/06/2014 3:00)

Đề nghị bổ sung cụm từ "thanh tra" và viết lại là "tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội" cho phù hợp với Khoản 1, Điều 14. Luật công đoàn năm 2012 được quy định về quyền, trách nhiệm của công đoàn là tham gia phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động. Công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ chính sách pháp luật khác có liên quan đến quyền nghĩa vụ của người lao động, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Thanh 2 người đồng ý

Cần quy định rõ các chế tài về xử lý hành chính, xử lý hình sự, khởi kiện doanh nghiệp ra tòa khi vi phạm pháp luật về BHXH (16/06/2014 2:50)

Để giải quyết những vấn đề trước mắt và lâu dài về cải cách hành chính trong lĩnh vực này, cơ chế tài chính về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cũng cần phải tính đến. Mặt khác, Quỹ bảo hiểm xã hội do người lao động và người sử dụng lao động đóng góp nên chi phí phải lấy từ khoản sinh lời của hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tôi đề nghị nên giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cụ thể trong từng thời kỳ cho phù hợp, khả thi, tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo cho ngành bảo hiểm xã hội hoàn thành nhiệm vụ, không quy định như dự thảo là mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội dựa trên tổng số thu, tối đa không quá 3%.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thành Nhơn

Tôi đề nghị Ban soạn thảo nên xem xét và tạm dừng phương án tăng tuổi đối với người lao động (16/06/2014 2:40)

Tôi đồng tình bổ sung quyền được thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội. Tôi cho rằng bảo hiểm xã hội là một tổ chức tài chính, làm nhiệm vụ thu, chi và tăng trưởng quỹ cho hàng mấy chục triệu người lao động. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, không đơn thuần là một tổ chức sự nghiệp. Do đó, tôi đề nghị và đồng tình cơ quan bảo hiểm xã hội được quyền thanh tra.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Hồng Hà

. Tôi đề nghị cần xây dựng dự lộ trình trên cơ sở thoả thuận giữa chủ sử dụng lao động, tập thể người lao động và cơ quan QLNN (16/06/2014 2:30)

Tôi tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội và nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, với mục đích là điều chỉnh, mở rộng đối tượng và hoàn thiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, nhằm khắc phục  nguy cơ mất cân bằng quỹ và từng bước cải thiện mức hưởng lương hưu theo nguyên tắc có đóng, có hưởng quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, đảm bảo công bằng bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội. Tôi xin góp thêm mấy ý kiến với dự thảo:
Thứ nhất, về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tôi đồng tình với dự thảo bổ sung quy định mở rộng một số đối tượng ở Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời thu hẹp việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho một số nhóm lao động và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, tôi đề nghị bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cử tri Hà Nội nhiều lần kiến nghị quan tâm đối tượng này.

Theo Nghị định 92, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có khoảng 230.000, với mức phụ cấp do ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người. Nếu ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu chung theo quy định 14% thì mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ chi khoảng 450 tỷ đồng.
Thứ hai, công dân được đảm bảo an sinh xã hội đã được hiến định tại Điều 34 của Hiến pháp. Vì vậy, các chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ hướng đến mục tiêu mở rộng đối tượng mà còn phải nâng mức lương hưu và đảm bảo khả năng an toàn cân đối quỹ. Việc điều chỉnh chính sách bảo hiểm hưu trí, cụ thể là việc điều chỉnh tuổi  nghỉ hưu, mức hưởng lương hưu, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội là vấn đề cần được làm rõ.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Quang Cường 3 người đồng ý

Tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định hệ số tiền lương của cán bộ, công chức ngành bảo hiểm xã hội (16/06/2014 2:20)

Sau khi nghiên cứu Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), tôi cơ bản nhất trí với  nội dung tờ trình của Chính phủ về dự thảo luật. Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội là cần thiết, nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng và quy định của Hiến pháp, đáp ứng nhu cầu của người lao động, góp phần từng bước hoàn thiện chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, quy định chế độ hưu trí bổ sung, thay đổi cách tính lương hưu hàng tháng.
Tuy nhiên, trong dự thảo luật vẫn chưa quán triệt hết tinh thần tại Điểm 4, Mục 2 Nghị quyết số 21 Trung ương ngày 30/1/2008 về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường định  hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng các hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, bổ sung, sửa đổi các chế độ bảo hiểm xã hội, tách bảo hiểm xã hội đối với khu vực hành chính nhà nước ra khỏi khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các lĩnh vực khác. Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vẫn để chung người lao động trong khu vực nhà nước, lực lượng vũ trang với nhóm đối tượng khác, đặc biệt quy định cách tính lương hưu của các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật có hiệu lực trở đi 1/7/2015. Nhưng người lao động ở khu vực phi nhà nước và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đó là tính lương hưu bình quân cả quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại Điểm d, Khoản 1, Điều 61 là chưa phù hợp. Với quy định cách tính lương hưu như vậy sẽ làm giảm tiền lương hưu, ảnh hưởng tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi nghỉ hưu.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hồ Thị Thủy 4 người đồng ý

Tôi đề nghị bổ sung thêm đối tượng cán bộ bán chuyên trách ở cấp xã được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (16/06/2014 2:15)

Bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội. Qua 7 năm thi hành Luật bảo hiểm xã hội cho thấy, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, còn có những tồn tại. Đó là, diện bao phủ của bảo hiểm xã hội còn thấp, mới chiếm khoảng 20% lực lượng lao động. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng, một số chính sách bảo hiểm xã hội, kể cả ngắn hạn và dài hạn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, lại có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách bảo hiểm xã hội để trục lợi, làm sai lệch mục tiêu của bảo hiểm xã hội. Công tác quản lí, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội còn nhiều hạn chế, nhất là công tác đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Tôi thống nhất với quan điểm và mục tiêu sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội theo tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về các vấn đề xã hội. Theo đó, mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm thực hiện an sinh xã hội theo tinh thần nghị quyết 15 của Bộ chính trị và đảm bảo an toàn cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, thông qua việc xây dựng lộ trình hợp lý, nhằm điểu chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng hưởng. Đây là hai mục tiêu quan trọng của việc sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội chứ  không phải sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội là nhằm kéo dài thời gian làm việc và giảm lương hưu. Với mục tiêu trên, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com