Thứ hai, ngày 18/02/2019login
  • Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 8 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua
Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com