Thứ năm, ngày 21/02/2019login
Chuyên gia: Ông Lê Cao - Công ty Luật hợp danh FDVN (Đà Nẵng): 221 người đồng ý

Giải quyết vấn đề gốc rễ là quyền sở hữu (03/11/2012 12:00)

 Chỉ khi trao quyền sở hữu đất đai thực sự cho người dân thì họ mới yên tâm đổ công sức vào đầu tư, làm tăng giá trị của đất đai, mang lại lợi ích cho chính họ và qua đó là cho Nhà nước.

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Luật sư Trương Ngọc Trung (Đoàn Luật sư Quảng Nam) 68 người đồng ý

Cần nghiên cứu phương án đất đổi đất (03/11/2012 12:00)

Nên nghiên cứu phương án đất đổi đất, thu hồi đất của nông dân, bồi thường một phần, phần còn lại phải giao đất nơi khác để họ có công ăn việc làm, cải thiện đời sống. 

[Xem chi tiết]
Chuyên gia: Trương Ngọc Trung 8 người đồng ý
Chuyên gia: Vũ Xuân Tiền 9 người đồng ý
Chuyên gia: Đặng Quang Thắng 15 người đồng ý
Chuyên gia: TS Phạm Văn Võ 27 người đồng ý
Chuyên gia: Ông Nguyễn Văn Hồng 39 người đồng ý
Chuyên gia: Phạm Sĩ Liêm 10 người đồng ý
Chuyên gia: Nguyễn Tiến Lập 11 người đồng ý
Chuyên gia: Nguyễn Quang Tuyến 6 người đồng ý
Chuyên gia: Nguyễn Thị Cẩm Vân 12 người đồng ý
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com