Thứ năm, ngày 21/02/2019login
Đại biểu: Nguyễn Bắc Việt 6 người đồng ý

Dự thảo lần này chưa thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm quần chúng, công tác dân vận của Đảng (22/11/2013 12:00)

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) này chúng ta đã quán triệt quan điểm bản chất của chế độ nhà nước của dân, do dân, vì dân, thấm dần quan điểm quần chúng, công tác dân vận. Chúng ta thấy vai trò vấn đề đất đai trong tiến trình lịch sử cách mạnh Việt Nam. Nhưng theo tôi trong dự thảo luật lần này thể hiện quan điểm này vẫn chưa được rõ, nhất là đối với vấn đề thu hồi đất và việc áp giá đền bù bồi thường về đất, vì sao lại như vậy. Bởi vì đối với vấn đề thu hồi đất, theo tôi sử dụng cụm từ "thu hồi đất" trong dự thảo là không thận trọng, không thể hiện và quán triệt quan điểm ở trên.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: La Ngọc Thoáng 3 người đồng ý

Đề nghị bổ sung quy định làm rõ quy trình, trình tự, thủ tục định giá đất vào trong Luật (22/11/2013 12:00)

Đất đai là nguồn tài nguyên to lớn của mỗi quốc gia, có thể đóng góp rất tích cực vào hiệu quả trong phát triển kinh tế của một nước. Để đất có thể trở thành một nguồn lực thực sự, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc làm cho đến được sử dụng có hiệu quả. Dự thảo Luật đất đai lần này đã có bước tiến bộ đáng kể về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật đã quy định một hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bài bản từ trung ương đến địa phương bao gồm cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, hai cấp còn lại là quốc phòng và an ninh. Đi kèm với những yêu cầu rất chặt chẽ về căn cứ, nhu cầu cũng như khả năng đầu tư để thực hiện quy hoạch, kế hoạch.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Công Sỹ 1 người đồng ý

Cần có quy định về trách nhiệm cá nhân người đứng đầu có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai (22/11/2013 12:00)

Tôi đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc chuyển nội dung Điều 63 quy định về căn cứ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng phát triển kinh tế xã hội vào Điều 66 về thẩm quyền thu hồi đất. Vì người có thẩm quyền thu hồi đất khi ra quyết định thu hồi phải tuân theo các căn cứ do luật quy định. Khi đưa nội dung các căn cứ để thu hồi đất gắn với thẩm quyền thu hồi đất của cá nhân, tập thể sẽ khẳng định rõ trách nhiệm và sự ràng buộc pháp lý đối với người ra quyết định, tránh trường hợp khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân không cân nhắc kỹ các căn cứ để thu hồi sẽ gây bức xúc trong dư luận.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Tám 2 người đồng ý

Ban soạn thảo cần rà soát lại các Điều 61, 62, 63, 64 và 65 để quy định một cách thống nhất (22/11/2013 12:00)

Về các trường hợp thu hồi đất, tại Khoản 3, Điều 54 của Hiến pháp (sửa đổi) đã quy định nhà nước thu hồi đất do tổ chức cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết cho luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng và phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, chúng ta có thể hiểu có 3 trường hợp thu hồi đất được hiến định trong Hiến pháp đó là vì mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng và vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Xuân Thường

Đề nghị Quốc hội nghiên cứu có thể thông qua dự án luật này vào kỳ họp thứ 7 (22/11/2013 12:00)

Điều 53 dự thảo Hiến pháp 92 và Điều 4 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tôi nhất trí rất cao với quy định này, vì sở hữu toàn dân về đất đai không chỉ là mục tiêu mà là động lực mạnh mẽ để nhân dân theo Đảng làm cách mạng. Cách mạng không chỉ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, giành lại quyền sở hữu đất đai giai cấp địa chủ, thực dân phong kiến mà còn là mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Văn Vở 1 người đồng ý

Đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung để bảo đảm tính nhất quán về nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (22/11/2013 12:00)

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Chương IV, tôi cho đây là vấn đề rất quan trọng quyết định đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Nội dung dự án luật trình tại kỳ họp này đã tiếp thu bổ sung tương đối đầy đủ từ nguyên tắc, trình tự lập, thẩm định, điều chỉnh, công bố và thực hiện quy hoạch. Tuy nhiên tôi đề nghị tiếp tục rà soát bổ sung để bảo đảm tính nhất quán về nguyên tắc và căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đặc biệt tôi lưu ý ở Điều 35 về nguyên tắc lập quy hoạch, Điều 38, Điều 39, căn cứ lập quy hoạch cấp quốc gia và cấp tỉnh.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tô Văn Tám 5 người đồng ý

Đề nghị xem xét lại thời hạn kỳ quy hoạch sử dụng đất ở Điều 37, khoản 1 (22/11/2013 12:00)

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết để đất đai được sử dụng hợp lý, có hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng quy hoạch treo đã xảy ra trên thực tế thời gian qua, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận và cử tri, sửa đổi luật lần này cũng nhằm khắc phục tình trạng đó. Bởi vậy cần khẳng định một cách rõ ràng và dứt khoát thời hạn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tôi đề nghị xem xét lại thời hạn kỳ quy hoạch sử dụng đất ở Điều 37, Khoản 1 quy định kì quy hoạch sử dụng đất là 10 năm và tầm nhìn 20 năm, dưới góc độ pháp lý thì tầm nhìn 20 năm là một quy định không rõ ràng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Minh Hiền 1 người đồng ý

Đề nghị bổ sung các khái niệm về địa giới hành chính, hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính vào Dự thảo Luật (22/11/2013 12:00)

Về giải thích từ ngữ tại Điều 3, xuất phát từ câu hỏi của đại biểu Hà Sỹ Đồng, tỉnh Quảng Trị chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 tỉnh, tôi nhận thấy toàn bộ Điều 3 của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có 28 khái niệm nói về đất, trong khi đó đai là một từ có ý nghĩa đó là đường ranh giới được mô tả trên thực địa và hồ sơ nhằm xác lập sở hữu quyền sử dụng đất của người này với người khác, rộng hơn là xác lập lãnh thổ giữa địa phương này với địa phương khác để chính quyền thực hiện chức năng quản lý lãnh thổ chưa được đề cập đến. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung vào Điều 3 của dự thảo các khái niệm về địa giới hành chính, hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ hành chính.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Văn Tiếp 2 người đồng ý

Đề nghị bỏ Điều 25 trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (22/11/2013 12:00)

Về trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với đất, ở điểm này có 7 điều. Tôi thống nhất với 5 điều là Điều 22, Điều 23, Điều 26, Điều 27, Điều 28, còn 2 điều Điều 24, Điều 25 tôi đề nghị cần cân nhắc xem lại. Ở Điều 24, đề nghị cần xem lại tổ chức phát triển quỹ đất có cần ghi trong Khoản 2, Điều 24 không hay ghép vào Điều 111 của luật về phát triển quỹ đất. Thực tế qua giám sát Ủy ban pháp luật tại Cần Thơ cho thấy tổ chức phát triển quỹ đất là loại hình hoạt động sự nghiệp có thu, cân đối chi. Hiện nay, chủ yếu là thực hiện giải phóng mặt bằng ở các dự án ở cấp thành phố, cấp tỉnh có quản lý quỹ đất, khai thác quỹ đất, ở cấp huyện thì chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng, không đủ kinh phí để hoạt động, đang xin ngân sách hỗ trợ để có kinh phí có cấp lương.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Đình Long 1 người đồng ý

Đề nghị sửa Điều 72 theo hướng viện dẫn áp dụng Luật trưng mua, trưng dụng (22/11/2013 12:00)

Đất đai là sở hữu toàn dân, là một chế độ sở hữu đặc thù của chế độ xã hội, xã hội chủ nghĩa Cùng với đất đai và tài nguyên thiên nhiên cũng như các cơ sở vật chất khác thuộc sở hữu toàn dân có ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này đã không xác định vai trò của sở hữu toàn dân là nền tảng của nền kinh tế nhiều thành phần như quy định tại Điều 15 Hiến pháp hiện hành. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, đề nghị Quốc hội quan tâm tới vấn đề sở hữu toàn dân, trong đó có sở hữu đất. Tôi nhất trí hoàn toàn với quy định về chế độ sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Mạnh Hùng

Đề nghị quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải cụ thể, chi tiết hơn (22/11/2013 12:00)

Liên quan đến thu hồi đất là việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tôi cơ bản nhất trí với quy định tại Điểm 3, Điều 49 của dự thảo về kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm mà không có quyết định thu hồi thì phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh. Tôi nghĩ đây là một quy định rất cần thiết, rất tích cực của dự thảo luật này và sẽ hạn chế được quy hoạch treo. Tôi đề nghị cần phải quy định cụ thể hơn nữa là chỉ được điều chỉnh 1 lần và thời gian thực hiện điều chỉnh không quá 6 tháng, không được điều chỉnh về quy mô, mở rộng diện tích thu hồi, quy định thẩm quyền điều chỉnh là phải thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân, có vẻ nó hơi dài dòng, tôi nghĩ rất khó khăn nhưng phải có quy định này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đồng Hữu Mạo 1 người đồng ý

Cần phải đưa ra điều kiện hết sức ngặt nghèo trong việc thu hồi đất ở (22/11/2013 12:00)

Về "thu hồi" trước đây tôi có nói một lần rồi, tôi thấy chỉ khi nào người ta chiếm dụng đất đai, sử dụng đất của nhà nước mà ai đó chiếm thì mình mới thu hồi về, còn đất mà nhà nước thu hồi của người sử dụng hợp pháp mà nhà nước đã bán quyền sử dụng đất cho họ hoặc là anh thừa nhận họ sử dụng hợp pháp, nhưng bên họ có quyền giữ thôi chứ đất là sở hữu của nhà nước chứ không giao đất đó cho người sử dụng mà đất đang sử dụng phải có nghị định thu hồi, ở đây nếu có thu hồi thì chỉ thu hồi quyền sử dụng đất, trước đây anh cho người ta quyền sử dụng đất bây giờ anh chỉ thu hồi quyền sử dụng đất thôi, tôi nghĩ chỗ này đúng chứ còn thu hồi trong trường này là không đúng lắm.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Trường Dân 3 người đồng ý

Đề nghị quy định về trách nhiệm cưỡng chế một cách cụ thể trong Luật (22/11/2013 12:00)

Về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh ở Điều 61, đề nghị bổ sung tại Khoản 8 là đất thu hồi để xây dựng bệnh xá của lực lượng vũ trang. Tại Khoản 10 cũng cần quy định rõ hơn đất thu hồi để xây dựng trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, lưu giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý, trong đó có đất thu hồi để bố trí sản xuất phục vụ cải tạo lao động, góp phần cải thiện đời sống đối tượng bị giam giữ và giải quyết bớt một phần khó khăn của trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Nghĩa 1 người đồng ý

Đề nghị cần làm rõ khái niệm giá đất thị trường có biến động lớn tại khoản 1, Điều 113 của Dự thảo Luật (22/11/2013 12:00)

Tôi cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội và nhân dân, thiết kế lại các điều luật khá rõ ràng, cụ thể, đưa ra những điểm mới về cơ chế thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo dân chủ công khai công bằng và đúng pháp luật, mạnh dạn, đột phá về giá đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Trọng Sang 1 người đồng ý

Đề nghị bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (22/11/2013 12:00)

Tôi đồng tình cao với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đất đai (sửa đổi) do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội trình bày tại kỳ họp. Tuy nhiên để hoàn thiện dự thảo luật trước khi ban hành tôi xin góp ý một số vấn đề.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Trọng Sang

Đề nghị bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (tiếp) (22/11/2013 12:00)

Tôi đồng tình cao với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đất đai (sửa đổi) do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội trình bày tại kỳ họp. Tuy nhiên để hoàn thiện dự thảo luật trước khi ban hành tôi xin góp ý một số vấn đề.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Quốc Bình

Đề nghị giữ nguyên như Điều 52 của Luật Đất đai hiện hành (22/11/2013 12:00)

Đánh giá chung so với Luật đất đai hiện hành chỉ có 7 chương và 146 điều, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều với quy mô đầy đủ hoàn thiện. Một số nội dung cơ bản quan trọng được sửa đổi, bổ sung tại quy định mới theo hướng rõ ràng cụ thể hơn, hợp lý hơn so với luật hiện hành và thể hiện sự luật hóa các quyết định về các văn bản dưới luật, đồng thời những thay đổi này cũng làm nhất thể hóa Luật đất đai với một số luật khác như Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính mà thực tế thời gian qua các luật này đang có sự chồng chéo không thống nhất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phương Thị Thanh

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét về thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (22/11/2013 12:00)

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét về thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tại Khoản 3, Điều 45 điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Khoản 4 Điều 46 vì hiện nay một số địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường và dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) quy định chế định chính quyền địa phương chưa cụ thể. Nhất là tổ chức Hội đồng nhân dân, do vậy nếu quy định như dự thảo luật, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt là khó thực hiện. Đối với những nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Ngọc Phương

Đề nghị bổ sung quy định chính quyền cấp xã, phường, thị trấn có quyền tham gia quản lý sử dụng đất vào Điều 24 (22/11/2013 12:00)

Có thể khẳng định rằng dự thảo luật lần này đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của luật 2003, tuy nhiên đây là lĩnh vực hết sức phức tạp. Tôi cũng đồng tình rất cao quyết định Ủy ban thường vụ là lấy thêm một buổi ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Công Bình

Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp, thủy sản là không quá 70 năm (22/11/2013 12:00)

Tôi cơ bản nhất trí với báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Luật đất đai (sửa đổi) tôi nhận thấy dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được trình tại kỳ họp này được chuẩn bị công phu, tiếp thu nhiều ý kiến của nhân dân và đại biểu Quốc hội. Để góp phần hoàn thiện Luật đất đai (sửa đổi) tôi xin tham gia ý kiến về thời hạn giao đất nông nghiệp được quy định trong dự thảo luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Đắc Lâm

Đề nghị Ban soạn thảo chỉnh lại cụm từ "khi giá đất thị trường có biến động lớn thì điều chỉnh giá đất cho phù hợp" (22/11/2013 12:00)

Về thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội, đây là vấn đề nhân dân rất quan tâm mong đợi trong sửa đổi Luật đất đai lần này. Cử tri đều đồng tình đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu, không ai thắc mắc gì, nhưng dân không đồng tình cao là do thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian vừa qua còn nhiều bất cập, chưa thực sự công khai, minh bạch, thiếu thống nhất ở các địa phương như quy hoạch, giao đất, cho thuê đất... Chưa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người có quyền sử dụng đất khi thu hồi đất.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Thị Hoàng

Đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại về công trình, cây trồng, vật nuôi trên đất khi thu hồi đất của cơ sở tôn giáo (22/11/2013 12:00)

Tôi rất mừng và trân trọng việc Ủy ban thường vụ Quốc hội dành thêm một buổi để Quốc hội chúng ta tiếp tục thảo luận về Luật đất đai trước khi quyết định thông qua. Tôi cũng đánh giá cao trách nhiệm của Ban soạn thảo sửa đổi Luật đất đai đối với việc tổng hợp và tiếp thu ý kiến của Quốc hội qua hai kỳ họp. Tuy nhiên, về Luật đất đai cũng còn nhiều nội dung cần phải tiếp tục cân nhắc và sửa đổi.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Thanh Hòa 1 người đồng ý

Đề nghị quy định rõ hơn nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên (22/11/2013 12:00)

Điều 86, Khoản 2 nói về bố trí tái định cư thì có một quy định ưu tiên vị trí thuận lợi cho một số hộ, ví dụ như các hộ thực hiện giải phóng mặt bằng sớm hoặc hộ có vị trí thuận lợi hoặc hộ chính sách. Chúng tôi thấy quy định này rất tốt cho những hộ bị thu hồi đất, nhưng theo tôi nên quy định để cho các hộ này được lựa chọn vị trí thì phù hợp hơn. Bởi vì để tránh tình trạng có thể cán bộ cho vị trí này thuận lợi nhưng hội mà được ưu tiên vào vị trí đấy người ta lại thấy không thuận lợi với người ta. Cho nên cách quy định là quy định cho chủ động của hộ được ưu tiên.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Thị Lan

Đề nghị quy định đầy đủ hơn về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (22/11/2013 12:00)

Về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 127 và Điều 133 có thể thấy đồng bào dân tộc thiểu số là nhóm đối tượng yếu thế cần được sự quan tâm đặc biệt và các chính sách hỗ trợ kịp thời phù hợp của nhà nước. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) kỳ họp Quốc hội lần này dành nhiều quy định đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng sử dụng đất này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Độ

Cần quy định cơ chế giám sát đặc thù của Hội đồng nhân dân, của công dân trong thu hồi định giá đất (22/11/2013 12:00)

Cảm ơn Chủ tọa kỳ họp đã cho phép tôi phát biểu cuối trong buổi thảo luận hôm nay. Tôi rất hoan nghênh việc Quốc hội dành thêm một buổi để thảo luận về dự án Luật đất đai (sửa đổi), bởi vì đây là một luật rất quan trọng liên quan đến nguồn lực đặc biệt của công cuộc phát triển đất nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và đây là một trong những luật được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm. Theo tôi dự án luật đã có nhiều điểm mới, có những tiến bộ, thể hiện được quan điểm, chính sách của Đảng, nhà nước chúng ta về đất đai. Tuy nhiên, còn không ít những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và có những vấn đề mà theo nhiều đại biểu đã nói chỉ là thay đổi câu chữ thôi, chứ nội dung điều chỉnh không có gì mới.
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Minh Hiền 8 người đồng ý

Sửa đổi Luật Đất đai để đáp ứng ý nguyện của cử tri cả nước (19/11/2013 3:00)

Luật đất đai năm 2003 là một trong những đạo luật quan trọng thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. đại biểu Lê Minh Hiền nhất trí với việc Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4. Việc sửa đổi Luật đất đai là để đáp ứng việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và ý nguyện của cử tri cả nước và các tổ chức sử dụng đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Thuần Phong

Nên chăng cần tách chức năng dịch vụ ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về đất đai (06/11/2013 12:00)

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình lần này tập trung 15 vấn đề, 21 trang giấy A4. Quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc, dày công, trí tuệ và trách nhiệm. Tôi cơ bản tán thành nội dung báo cáo xong xin phép trao đổi thêm 04 vấn đề: về bố trí tái định cư cho hộ gia đình; cá nhân khi bị thu hồi đất; về cơ quan quản lý đất đai, về mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất do vi phạm pháp luật; điều tiết sinh lợi giá đất từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Ngọc Vinh

Đề nghị thành lập cơ quan có thẩm quyền quyết định về giá đất độc lập (06/11/2013 12:00)

Về giá đất tại Mục 2, Chương VIII tôi cơ bản nhất trí với dự thảo luật quy định về nguyên tắc, phương pháp định giá đất. Tuy nhiên vấn đề tôi băn khoăn nhất trong các quy định về giá đất là thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn quy định quá lớn, vừa giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất lại vừa có quyền quyết định giá đất sẽ làm cho giá đất được quyết định thiếu khách quan, minh bạch. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện về đất đai.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Tiến Sinh

Đề nghị quy định bắt buộc phải tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất trong Luật (06/11/2013 12:00)

Về vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và người dân với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tôi rất đồng tình với nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó có quy định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo tính dân chủ và công khai thể hiện tại Khoản 6, Điều 35 với nguyên tắc này sẽ khắc phục được hầu hết ý kiến của người dân phản ảnh là họ không được biết thông tin gì ngay từ khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên đất của họ đang sử dụng, người dân luôn đứng ngoài cuộc và nguyện vọng của họ là được tham gia vào quá trình lập quyết định về quy hoạch, tham gia vào quản lý và giám sát việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Xuân Trường

Quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai còn thiếu tính khả thi (06/11/2013 12:00)

Về việc thu hồi đất tôi nhất trí với chủ trương nhà nước thu hồi đất trong 3 trường hợp vì lợi ích an ninh quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Với các điều kiện đảm bảo cho việc thu hồi đất, đảm bảo tính công khai minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất như Điều 54 dự thảo Hiến pháp vừa thảo luận cũng như Điều 61, 62, 63 của dự thảo này. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Thành

Đề nghị bổ sung quy định về mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành khác (06/11/2013 12:00)

Điều 27, trách nhiệm của nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số, theo tôi quy định này cần thiết nhưng chưa đầy đủ. Hiện nay vẫn còn tình trạng tranh chấp đất giữa đồng bào dân tộc thiểu số với các ban quản lý bảo vệ rừng và các nông lâm trường trong điều kiện phần lớn thuộc diện thiếu đất sản xuất. Trong khi nhiều đơn vị nông lâm trường sử dụng đất đai chưa hiệu quả, một số nông lâm trường lại giao khoán trắng đất cho hộ gia đình và thu lại sản phẩm và một khoản tiền theo định kỳ, gần giống như kiểu phát canh thu tô của thời phong kiến trước đây, gây phát sinh nhiều bức xúc trong nhân dân.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Sỹ Lợi

Đề nghị cần rà soát, bổ sung các quy định chuyển tiếp khi luật này có hiệu lực thi hành (06/11/2013 12:00)

Dự thảo Luật đất đai trình Quốc hội lần này tôi thấy cơ bản đã giải quyết được nhiều nội dung tồn tại trong quá trình chúng ta tổ chức triển khai thực hiện Luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, đất đai vẫn là vấn đề phức tạp và chúng ta cũng chưa thể kỳ vọng rằng khi Luật đất đai lần này có hiệu lực pháp luật thì chúng ta có thể giải quyết một cách căn bản được những vấn đề tồn tại hiện nay. Chúng tôi cho rằng việc triển khai xây dựng luật là rất quan trọng nhưng quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân còn quan trọng hơn rất nhiều.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Hữu Lâm

Đề nghị bổ sung quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu cấp huyện cho phù hợp với tinh thần khoản 3, Điều 45 (06/11/2013 12:00)

Nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bồi thường thiệt hại về tài sản, về sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, thanh tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về đất đai... phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, có chất lượng, ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích của người dân và đất nước. Tuy nhiên dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)  vẫn còn một số nội dung quy định chưa giải quyết triệt để những bất cập tồn tại.

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đàng Thị Mỹ Hương

Việc xác định giá đất khi Nhà nước thu hồi đất phải tính đến phần lợi nhuận hình thành trong tương lai (06/11/2013 12:00)

Trước tiên tôi tán thành cao với Báo cáo giải trình tiếp thu và đã có bổ sung vào các điều, khoản của dự thảo luật trình ra Quốc hội lần này. Tuy nhiên tôi xin mạnh dạn góp một số ý cụ thể gồm: về Điều 4 chế độ sở hữu đất; về giá đất được quy định tại Điều 18; về trình tự, thủ tục thu hồi đất được quy định tại Điều 69; về các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất; và về hạn mức giao đất nông nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Hồng Hà 2 người đồng ý

Đề nghị quy định các trường hợp nhà nước thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế - xã hội thành một điều riêng (06/11/2013 12:00)

Về thu hồi đất ở Điều 62 tôi đồng tình với quy định chỉ thu hồi đất cho dự án phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Tuy nhiên, với các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà quy định chung chung như tại Điểm g, Khoản 1, Điều 62 sẽ dẫn đến tùy tiện trong cơ chế áp dụng. Thực tế ở Hà Nội có khá nhiều dự án bị ách tắc do cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng và theo đó là đơn thư, là khiếu kiện vô cùng phức tạp. Đã có dự án nhà thầu đòi phạt chủ đầu tư đến hàng trăm tỷ đồng do chậm bàn giao mặt bằng thi công. Tôi đề nghị quy định thành một điều riêng về các trường hợp nhà nước thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế - xã hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Công

Một số góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (06/11/2013 12:00)

Tham gia đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tôi xin phép đóng góp 5 nội dung bao gồm: về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất; về cho thuê đất; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; và về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ya Duck

Cơ chế giao đất, thu hồi đất, cơ chế đền bù tuy đã có những quy định chung nhưng chưa cụ thể (06/11/2013 12:00)

Luật đất đai là bộ luật quan trọng có tác động lớn đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, tác động đến sự phát triển của đất nước và ảnh hưởng đến toàn xã hội. Dự thảo luật sửa đổi đã được cơ quan soạn thảo quan tâm thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, đến nay cũng còn một số ý kiến khác nhau. Tôi đề nghị Ban soạn thảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, trong đó có một số lĩnh vực cần được tiếp tục bổ sung và quy định cụ thể hơn để thống nhất trong quá trình thực hiện.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thanh Hồng

Đề nghị bổ sung vào quy định thu hồi đất để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp với mục đích an ninh, quốc phòng (06/11/2013 12:00)

Cùng với việc sửa đổi Hiến pháp, việc sửa đổi Luật đất đai lần này thu hút sự quan tâm của các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước. Thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi tầng lớp nhân dân. Với số lượng gần 7 triêu lượt ý kiến tham gia vào dự thảo luật như báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã minh chứng cho sự kỳ vọng, mong muốn của nhân dân đối với Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong việc thông qua Luật đất đai (sửa đổi) với chất lượng tốt nhất, khắc phục một cách cơ bản vướng mắc cơ bản, bất cập của Luật đất đai năm 2003. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật tôi xin tham gia một số nội dung có liên quan đến quy định về sử dụng, quản lý đất quốc phòng an ninh.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Minh Hoàng 1 người đồng ý

Kiến nghị cần thành lập cơ quan định giá đất độc lập (06/11/2013 12:00)

Về thu hồi đất, thu hồi đất không chỉ được quy định trong dự án Luật đất đai (sửa đổi) mà cũng là nội dung được đề cập trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo Luật đất đai quy định nhà nước sẽ thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích như phục vụ quốc phòng an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên theo tôi kiến nghị nhà nước chỉ thu hồi đất để phục vụ, để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phục vụ cho lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Văn Bản

Đề nghị không quy định khoản 4, Điều 8 trong Dự thảo Luật (06/11/2013 12:00)

Đất đai có sự tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tác động đến các tổ chức, cá nhân và từng gia đình. Với tầm quan trọng đó dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã được đề cập trong Hiến pháp và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và Quốc hội đã dành 3 kỳ để thảo luận. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần này nhiều nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở đóng góp ý kiến của nhân dân và các đại biểu Quốc hội, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Luật đất đai những năm trước như vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư và giá đất, hy vọng sẽ góp phần giải quyết được những bất cập về quản lý đất đai trong thời gian vừa qua.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Nguyệt 2 người đồng ý

Đề nghị trong quy hoạch có hành lang an toàn phải bồi thường một lần (06/11/2013 12:00)

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, điều đó có nghĩa dân phải được thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua quy định của pháp luật, nhưng thực tế chưa thể hiện và diễn ra như vậy. Quy định của pháp luật và thực tế hiện nay trong nhiều năm qua đã tạo cơ hội cho không ít cá nhân và tổ chức giàu lên nhanh chóng từ đất đai, trong đó có cả sự tham nhũng, dự thảo luật đưa ra khá nhiều giải pháp cho các bức xúc, vướng mắc hiện nay dưới dạng nguyên tắc và giao cho Chính phủ hướng dẫn. Bên cạnh đó còn rất nhiều bức xúc vẫn chưa có giải pháp quy định của dự thảo sửa đổi không thay đổi gì nhiều so với các quy định của luật hiện hành.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Ngô Văn Minh

Đề nghị xem xét kỹ hơn tính cụ thể của Dự thảo Luật (06/11/2013 12:00)

Tôi thấy chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã đọc giải trình tiếp thu 15 vấn đề lớn, trong đó có nêu nội dung cụ thể. Tôi thấy như thế tương đối nhưng để đáp ứng được tâm tư nguyện vọng và kỳ vọng của đại biểu Quốc hội thì tôi thấy còn nhiều điều, khoản phải tham gia thêm. Tôi nói như những nguyên tắc đã được quy định tại Điều 54 cụ thể là Khoản 3, 4 Điều 54 bây giờ trong Luật đất đai tiếp tục quy định nguyên tắc. Đó là việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, tiếp tục theo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan. Khi chúng ta thảo luận dự thảo Hiến pháp những vấn đề này phải do luật định. Luật còn định theo kiểu đấy thì hỏi làm sao đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân và đại biểu Quốc hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trịnh Đình Thạch

Cần bổ sung quy định thời hạn triển khai, lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của từng cấp để bảo đảm đồng bộ (06/11/2013 12:00)

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia, là lực lượng sản xuất to lớn, là động lực bên trong tạo ra sức mạnh và nguồn lực phát triển đất nước, đồng thời đất đai cũng là kế sinh nhai của mỗi con người. Từ khi sinh ra và lớn lên cho đến cuối đời, con người luôn gắn với đất, chính vì vậy Luật đất đai sửa đổi, bổ sung lần này được nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm, người dân hy vọng Quốc hội thông qua dự thảo luật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ hơn.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Y Khút Niê

Cần ưu đãi hơn với người tái định cư (17/06/2013 12:00)

Theo tôi, cách đền bù với mức định giá như hiện nay không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của thị trường. Khi quy định giá phù hợp tại thời điểm GPMB, nhưng lại chậm điều chỉnh theo thời gian thì các cơ quan chức năng của Nhà nước cần phải khắc phục, để sao cho phù hợp với mức giá ở thời điểm đó.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Thái Hiền

Đề nghị điều chỉnh sửa đổi hoặc bỏ khoản 3, Điều 201 của Dự luật (17/06/2013 12:00)

Trước tiên, tôi đồng ý với Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai đã được hiến định năm 1980 và 1992. Tôi thống nhất cao với các đại biểu đã phát biểu trước tôi lúc sáng đều khẳng định đất đai là tài sản quốc gia, là tài sản đặc biệt, là nguồn lực để phát triển đất nước. Do vậy, đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện và thống nhất quản lý, tôi đồng ý vấn đề này, tôi thống nhất thời gian Nhà nước giao đất được quy định tại các Điều 124, 125, 126 của dự thảo luật cũng như hạn mức giao đất nông nghiệp tại Điều 127 của dự thảo luật, vấn đề này đã tạo cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng kinh doanh sản xuất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Minh Hiền 1 người đồng ý

Đề nghị nghiên cứu và có chính sách bồi thường thu hồi đất phù hợp (17/06/2013 12:00)

Luật Đất đai năm 2003 là một trong những đạo luật quan trọng thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Cơ bản tôi thống nhất với Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về nội dung của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thống nhất cao với việc luật hoá các quy định trong các văn bản dưới luật trước đây đã được thực tiễn kiểm nghiệm là phù hợp và có tác dụng tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ổn định xã hội

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Lâm Thành 4 người đồng ý

Đề nghị bổ sung quy định chế tài xử lý vào khoản 8, Điều 12 để tăng cường kỷ cương pháp luật (17/06/2013 12:00)

Trước tiên tôi đánh giá cao sự chuẩn bị dự án luật của cơ quan soạn thảo và cơ bản nhất trí với những nội dung dự thảo trình Quốc hội kỳ họp này Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Luật đất đai là một dự án luật lớn tuy là sửa đổi nhưng có rất nhiều nội dung hết sức quan trọng được điều chỉnh, bổ sung liên quan trực tiếp đến đời sống của nhiều chục triệu dân, thể hiện ở nhiều phương diện kinh tế - xã hội, luật pháp, tập quán, tâm lý xã hội và tâm lý cộng đồng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Triệu Thị Nái

Quy định sở hữu toàn dân đối với đất đai là phù hợp với bản chất chế độ Xã hội chủ nghĩa (17/06/2013 12:00)

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này được chuẩn bị công phu đã tiếp thu tối đa các ý kiến đại biểu Quốc hội, các tổ chức cá nhân, các tầng lớp nhân dân tham gia, tôi cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin đóng góp một số ý kiến sau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Sỹ Lợi

Đề nghị bổ sung vào Điều 12 một khoản cấm đối với cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý đất đai (17/06/2013 12:00)

Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai ở Điều 201 quy định hai cơ chế bao gồm cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai và cơ chế giải quyết khiếu nại về đất đai. Tôi thống nhất với phân tích của đại biểu Công ở Bà Rịa - Vũng Tàu và đại biểu Hiền ở Khánh Hòa, tuy nhiên nếu quy định như Điều 201 của dự thảo thì một tranh chấp đất đai khi đưa vào giải quyết có thể bị chuyển đổi thành một vụ kiện hành chính. Nói cách khác, vô hình chung đã có sự chuyển hóa của cơ quan hành chính thành cơ quan tư pháp, tranh chấp đất đai chuyển thành khiếu nại hành chính, điều này sẽ tạo ra sự chồng lấn về thẩm quyền, chưa bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng về thực hiện nguyên tắc tổ chức nhà nước pháp quyền và tinh thần tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Minh Hoàng

Mọi quy định có thể dẫn đến việc họ có nguy cơ bị mất đất cần phải được loại bỏ (17/06/2013 12:00)

Người nông dân theo Đảng, theo cách mạng là để có được ruộng đất để làm ăn sinh sống, mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn. Thực tế cho thấy những năm qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất khác là phi nông nghiệp thu mua một cách tràn lan không hiệu quả trong khi nông dân lại không có hoặc thiếu đất sản xuất. Người dân bất bình về việc thực thi pháp luật không đảm bảo nguyên tắc khu tái định cư có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ trong khi nhà đầu tư lại được lợi rất lớn khi chuyển nhượng đất được giao trên thị trường. Vì thế việc sửa đổi đất đai lần này phải định hướng trên nguyên tắc làm thế nào bảo vệ được quyền tài sản, đất đai của người dân. Mọi quy định có thể dẫn đến việc họ có nguy cơ bị mất đất cần phải được loại bỏ, như thế chúng ta vẫn duy trì và thể hiện được quan điểm công bằng, tiến bộ xã hội.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đinh Xuân Thảo

Phải rà lại, phải chỉnh sửa để đảm bảo tính thống nhất giữa Dự thảo Luật với Hiến pháp (17/06/2013 12:00)

Liên quan đến vấn đề thu hồi đất, nội dung này nhiều đại biểu đã phát biểu cho nên tôi không nói sâu làm mất thời gian. Ở đây chỉ lưu ý phải rà lại, phải chỉnh sửa để đảm bảo tính thống nhất giữa các Điều 56, 57, 58 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với các Điều 60, 61, 62, 63, 64, Chương VI của Luật đất đai cũng như Bộ luật dân sự và đặc biệt là Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Mục 6 chưa thật thống nhất với nhau. Phải thống nhất ở đây quan điểm của chúng ta về vấn đề quyền tài sản của người dân, đã nói về quyền tài sản thì phải xử sự cho bình đẳng trong tất cả các luật, các quy định từ Hiến pháp đến các luật cụ thể.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Mạnh Hùng

Tôi thống nhất cao sở hữu toàn dân về đất đai, bởi vì qua lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân đồng tình (17/06/2013 12:00)

Sau khi tiếp thu đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, đặc biệt là sau khi lấy ý kiến của nhân dân, Ban soạn thảo cũng có nhiều điều chỉnh, sửa đổi, nhiều vấn để rất cơ bản trong dự thảo Luật Đất đai lần này. Tuy vậy đây cũng là một đạo luật có nhiều vấn đề quan trọng phức tạp, vẫn còn một số điểm cũng cần phải cân nhắc lại cho hợp lý, khả thi, tôi xin được đóng góp một số ý kiến sau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Thuần Phong 1 người đồng ý

Đề nghị bổ sung vào Chương III của dự thảo Luật các quy định thủ tục, trình tự thực hiện các điều chỉnh địa giới hành chính (17/06/2013 12:00)

Chúng tôi đánh giá cao 22 nội dung Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và nhận thấy dự án luật từng bước đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khắc phục hậu quả pháp lý, hậu quả xã hội mà nó đã từng để lại. Có nhiều cố gắng trong tiếp cận giải quyết những bức xúc thực tiễn đã phát sinh mà nhân dân phản ánh, song qua nghiên cứu tôi xin phép trao đổi thêm một số vấn đề như sau:
Một, về thu hồi đất ở Mục 1, Chương VI, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng mục đích khác nhau có cơ chế thu hồi khác nhau và thể hiện ở các Điều 60, 61, 62, 65 và 66.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Thành

Về tên gọi của dự thảo luật, tôi đề nghị gọi là Bộ luật Đất đai (17/06/2013 12:00)

Về căn cứ ban hành văn bản, trong thời điểm hiện nay chúng ta đang triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tôi đề nghị, sau khi Hiến pháp được sửa đổi, Quốc hội thông qua và tiếp theo Quốc hội sẽ thông qua Bộ luật đất đai, nhằm đảm bảo sự đồng bộ và đảm bảo nguyên tắc xây dựng pháp luật, có thời gian cần thiết để hoàn thiện Bộ luật đất đai đang có nhiều ý kiến khác nhau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Hữu Lâm

Cần bổ sung quy định phê duyệt phương án bồi thường cần tính đến những thiệt hại do bị hạn chế quyền sử dụng đất (17/06/2013 12:00)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc của địa phương và những bất cập trong áp dụng Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua gần 10 năm thực hiện đã phát sinh nhiều tồn tại không còn phù hợp, như đưa nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Quy định thời hạn giao đất, thuê đất nông nghiệp là 50 năm, hạn mức nhận chuyển quyền đất nông nghiệp không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Trọng Sang

Dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn về tổ chức, cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công về đất đai (17/06/2013 12:00)

Trước hết đánh giá chung về dự thảo luật, tôi cho rằng việc chuẩn bị dự án luật rất công phu, khẩn trương và nghiêm túc. Ban soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổ chức hội nghị trực tuyến giữa các đoàn đại biểu Quốc  hội của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, đã thông tin khá đầy đủ ý kiến của nhân dân và dự kiến những nội dung tiếp thu, giải trình vào dự thảo luật gửi đến các đại biểu Quốc hội. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, dự thảo lần này đã tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân và đại biểu Quốc hội, đã luật hóa nhiều quy định chi tiết liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giải quyết vấn đề quy hoạch treo, tài chính đất đai, giá đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Văn Vở 5 người đồng ý

Đề nghị giữ hạn mức giao đất nông nghiệp tối đa 10ha (17/06/2013 12:00)

về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Chương IV, tôi cho đây là vấn đề rất quan trọng quyết định đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về nguyên tắc từ khâu lập đến việc thẩm định, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung dự án luật đã tiếp thu thực hiện được yêu cầu này. Tuy nhiên, tôi đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm nhất quán từ căn cứ lập, căn cứ thẩm định, đặc biệt tôi lưu ý công tác thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm tính liên kết các địa phương trong vùng kinh tế. Tôi cho vấn đề quan trọng nữa là phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Đây chính là điều kiện để khắc phục chồng chéo trong công tác quy hoạch, cát cứ cục bộ địa phương và quan trọng nữa là khắc phục được tình trạng phân tán nguồn lực và lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: La Ngọc Thoáng

Đề nghị giá đất bồi thường khi thu hồi đất phải không chênh lệch quá lớn so với giá đất sau khi chuyển mục đích sử dụng (17/06/2013 12:00)

Theo Báo cáo số 263 ngày 5/11/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, trong tổng số đơn khiếu nại, tố cáo hàng năm các cơ quan hành chính nhà nước nhận được khoảng 70% là đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, trong đó tỷ lệ khiếu nại đúng và một phần đúng là 47,8%, có địa phương tỷ lệ này cao hơn. Báo cáo còn kết luận qua đó cho thấy khiếu nại, tố cáo của công dân là có cơ sở, nếu sửa đổi Luật đất đai 2003 lần này không giải quyết triệt để những tồn tại sẽ tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tác động tiêu cực vào niềm tin, tâm lý, hành động của một bộ phận cán bộ và nhân dân đối với chính quyền.

[Xem chi tiết]

Tôi đồng ý với quy định sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân trong Dự thảo Luật (17/06/2013 12:00)

Sau hơn hai tháng tổ chức lấy ý kiến nhân dân, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã có gần 7 triệu lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, đây là những cố gắng rất lớn của Ban soạn thảo và các cấp, các ngành cũng như của cử tri cả nước. Qua nghiên cứu Dự thảo Luật và báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo trình tại kỳ họp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Khá 1 người đồng ý

Đề nghị cần làm rõ thêm trách nhiệm cụ thể do cố ý, vô tình, thiếu trách nhiệm rong thực hiện pháp luật về đất đai (17/06/2013 12:00)

Luật không chỉ quy định trách nhiệm người sử dụng đất vi phạm pháp luật mà trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước của cá nhân, đại diện nhà nước làm sai, tham mưu sai, đề xuất sai, quyết định sai gây thiệt hại phải khắc phục tùng theo mức độ phải bị xử lý bồi thường hành chính hoặc hình sự. Tôi nhất trí luật được thông qua trong kỳ họp này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Ngọc Vinh

Trưng mua quyền sử dụng đất chứ không phải là trưng mua đất (17/06/2013 11:05)

Sửa đổi Luật đất đai cần phải sửa đổi toàn diện các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tôi không đi sâu phân tích vào từng điều luật cụ thể mà chỉ nêu một vấn đề mà theo tôi dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này cần đề cập vẫn còn mờ nhạt và chung chung. Đó là vấn đề sinh kế của người dân ra sao khi đất, nhà của họ bị thu hồi. 
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Cao Sơn

Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với thời hạn giao đất, cho thuê đất (17/06/2013 10:00)

Tôi đề nghị cần rà soát lại các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai tại dự thảo luật và hạn chế việc thành lập thêm tổ chức bộ máy phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai hiện có. 
 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Nguyệt

Pháp điển hóa các văn bản quy phạm giới luật cụ thể hơn các nội dung trong luật (17/06/2013 9:00)

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần xác định được giá đất theo cơ chế thị trường, hiện nay việc định giá đất chưa hợp lý, cần giao cho một cơ quan độc lập chuyên nghiệp bảo đảm công bằng, thỏa đáng, dự thảo cũng mới chỉ đề cập đến hình thức thu hồi, song thực tế còn có các hình thức trưng mua, trưng thu.
 

 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Văn Tiếp

Thực hiện chế độ đa sở hữu đất đai, có ý kiến đề nghị nên có sở hữu tư nhân về đất ở (17/06/2013 8:30)

Tôi đề nghị Quốc hội cần xem xét làm rõ trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội do chính quyền địa phương quyết định. Vì thực tế trong thời gian qua, các cấp chính quyền lợi dụng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với quy hoạch đất, thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất đai, ra quyết định thu hồi đất của dân giao cho nhà đầu tư tư nhân trực tiếp đầu tư thực hiện các dự án kinh tế, đô thị, khu dân cư một cách tràn lan, gây lãng phí đất đai.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Bùi Văn Phương

Các xã cần phải xây dựng các cụm công nghiệp để các dự án quy mô nhỏ có thể thực hiện trong khu vực của cụm công nghiệp (17/06/2013 8:00)

Không để cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào chuyện nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch, như thế sẽ nảy sinh những chuyện phức tạp và những vấn đề bất cập trong luật cũ không khắc phục được. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Châu Thị Thu Nga 19 người đồng ý

Dự thảo Luật cần bổ sung các quy định về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản (19/11/2012 12:00)

Tôi cho rằng, việc sửa đổi những vướng mắc về quản lý đất đai và những bất cập khó khăn khi thi hành luật đất đai hiện hành là rất cần thiết. Về nội dung của Dự thảo Luật, việc quy định thu hồi đất theo quy hoạch như Luật hiện hành đã để lại nhiều hậu quả cụ thể là đất dự án bị bỏ hoang gây lãng phí. Vì thế, dự thảo Luật không nên tiếp tục quy định như vậy. Về công tác cưỡng chế thu hồi đất, ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm để có thể giải quyết những ách tắc trong điều kiện hiện nay. Ngoài ra, Dự thảo Luật cần bổ sung thêm các quy định để hạn chế tình trạng đầu cơ về đất đai.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Mạnh Cường 11 người đồng ý

Không nên bỏ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân đối với việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (19/11/2012 12:00)

Tôi xin tham gia một số nội dung như sau: trước hết, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vấn đề quan trọng, vì vậy, đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp cần quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp. Về chế định thu hồi đất, ban soạn thảo cần nghiên cứu đề ra các quy định hợp lý phù hợp với quy định của hiến pháp. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn thiếu các quy định để giải quyết một số vướng mắc trên thực tế

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Văn Lai 35 người đồng ý

Cần thừa nhận quyền sử dụng đất đai với tư cách là quyền tài sản (19/11/2012 12:00)

Trước hết, tôi thống nhất cao với việc xác lập chế độ sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, đồng thời với việc xác định quyền sở hữu đất đai là toàn dân thì nhà nước cũng cần hết sức coi trọng lợi ích của nhân dân. Vì thế, cần thừa nhận quyền sử dụng đất đai với tư cách là quyền về tài sản.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đặng Thuần Phong 20 người đồng ý

Phạm vi quyền định đoạt của Nhà nước là quá lớn (19/11/2012 12:00)

Trước hết, tôi cho rằng, việc sửa luật là rất cần thiết. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu về hồ sơ dự án Luật của Chính phủ. Về nội dung dự thảo Luật, về quyền của Nhà nước đối với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với đất đai, cho thấy phạm vi quyền định đoạt của Nhà nước là quá lớn, các quyết định hành chính được thi hành sẽ rất nhiều, khó ngăn chặn đầu cơ sử dụng đất đai tham nhũng trong quản lý và lạm dụng trong quy hoạch định giá giao đất và thu hồi đất. Về cơ chế thu hồi đất, cần nghiên cứu các cơ chế  thu hồi đất cụ thể, tùy vào từng mục đích thu hồi mà có cách làm khác nhau.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Vũ Chí Thực 68 người đồng ý

Đề nghị chỉ trưng thu có bồi thường đất vì mục đích nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia còn lại là phải trưng mua (19/11/2012 12:00)

Về cơ bản tôi đồng tình với nhiều ý kiến của các đại biểu phát biểu trước, dự thảo luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện và thống nhất quản lý là cần thiết. Dự thảo Luật cần phải quy định giá đất thật minh bạch để đảm bảo nguyên tắc, đảm bảo cho người thu hồi đất đến chỗ ở mới có điều kiện phát triển và sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ trong quá trình thực hiện thu hồi đất. Về cơ chế thu hồi đất tôi đồng tình với nhiều ý kiến đại biểu, tôi đề nghị chỉ trưng thu có bồi thường đất vì mục đích nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và lợi ích quốc gia còn lại là phải trưng mua. 

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Công Bình 6 người đồng ý

Đề nghị quy định rõ hơn về thẩm quyền, nghĩ vụ, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai (19/11/2012 12:00)

Trước hết, tôi cho rằng, việc sửa đổi luật hiện hành là yêu cầu cấp thiết. Tôi đồng tình với quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, tôi đề nghị dự thảo Luật quy định rõ hơn về thẩm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai. Đồng thời, cần có chế tài mạnh hơn nữa về trách nhiệm trong quản lý Nhà nước ở lĩnh vực này, nhất là các chế tài về thực hiện sai quy hoạch, về cấp, giao đất không đúng thẩm quyền, thu hồi đất sai quy định, không tôn trọng quyền của người sử dụng đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Hà Văn Khoát 11 người đồng ý

Nên giao thẩm quyền thu hồi đất, giao đất cho Ủy ban nhân dân (19/11/2012 12:00)

Sửa đổi Luật đất đai lần này trước hết nhằm đảm bảo để Luật đất đai mới được ban hành sẽ khắc phục được những bất cập thiếu sót trong Luật đất đai mà chúng ta đang thực hiện. Qua nghiên cứu tôi thấy dự thảo luật đã được xây dựng với nhiều nội dung, nếu hoàn thiện thêm và thực thi nghiêm chỉnh thì chúng ta kỳ vọng là sẽ phòng ngừa và ngăn chặn được những hạn chế trong tình hình quản lý đất đai hiện nay. Tuy nhiên, dự thảo Luật cần được hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu của thực tế.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Danh Út

Đề nghị giữ quy hoạch cấp xã như Luật Đất đai hiện hành (19/11/2012 12:00)

Đại biểu Danh Út đã góp ý về 07 vấn đề của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:
- Vấn đề về quy hoạch,
- Vấn đề về thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài,
- Về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số,
- Về những hành vi bị cấm,
-  Về các quyền sử dụng đất cộng đồng,
- Về cơ quan nhà nước thực hiện đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và,
- Về tính cụ thể của Dự thảo Luật.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Mai Hữu Tín

Sửa đổi Luật Đất đai tạo điều kiện để phát huy tốt nhất nguồn lực đất đai (19/11/2012 12:00)

Phát biểu ý kiến tại Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Mai Hữu tín góp ý về 06 vấn đề như sau:
- Về quyền được ưu tiên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua tài sản gắn liền với đất của Nhà nước,
- Về quyền thu hồi đất và không trả lại chi phí đã bỏ ra với đất,
- Về việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án mà Nhà nước không thực hiện việc thu hồi đất,
- Về việc thu hồi đất mà không bồi thường với đất thuê,
- Về giá đất do Nhà nước quy định,
- Về quy định cho tổ chức kinh tế trong nước thuê lại đất trong khu công nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trần Ngọc Vinh

Sửa đổi luật cần phải sửa đổi các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (19/11/2012 12:00)

Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi luật lần này phải tạo được những bước đột phá quan trọng nhằm giải quyết được những bức xúc hiện nay về đất đai trên cơ sở tiếp thu các bài học kinh nghiệm của thực tế, tăng cường quyền lực của nhà nước nhưng cũng đồng thời cũng phải tăng thêm quyền, lợi ích hợp lý của người sử dụng đất và thể hiện rõ, toàn diện về chế độ sở hữu của toàn dân đối với đất đai. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hôi.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Thành 1 người đồng ý

Nhà nước không cần quy định khung giá đất (19/11/2012 12:00)

Góp ý Dự thảo Luật Đất đai, đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành tập trung vào các vấn đề chính như sau:
- Về quy hoạch sử dụng đất,
- Về cơ chế thu hồi đất,
- Về giá đất,
- Về chính sách đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Thị Công 3 người đồng ý

Cần tăng hạn điền giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất diêm nghiệp (19/11/2012 12:00)

Đóng góp sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đại biểu Lê Thị Công tập trung góp ý vào 4 nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ chế thu hồi đất, giá đất, hạn điền và thời hạn giao đất nông nghiệp.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Cần xác định giá trị đền bù đầy đủ các thiệt hại của người dân thuộc diện tái định cư (19/11/2012 12:00)

Nhìn chung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này được chuẩn bị công phu, đã có thêm một số điều, khoản mới, một số nội dung mới. Để hoàn thiện Dự thảo Luật, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh tập trung đề nghị sửa đổi nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lù Thị Lừu 2 người đồng ý

Dự thảo Luật cần bổ sung quy định cung cấp các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người bị thu hồi đấtt (19/11/2012 12:00)

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Lù Thị Lừu tập trung vào ba vấn đề sau:
- Về giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo, khiếu nại về đất;
- Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Về nguyên tắc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Thị Phúc

Ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) là nhằm khắc phục các hạn chế bất cập của Luật hiện hành (19/11/2012 12:00)

Để khắc phục những hạn chế bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Luật đất đai hiện hành, tạo tính liên kết đồng bộ trong quy hoạch giữa các tỉnh, các vùng, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch và mang tính khả thi cao. đại biểu Nguyễn Thị Phúc tán thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm 3 cấp: cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, theo đó quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các vùng kinh tế - xã hội được tính toán trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Mã Điền Cư

Luật Đất đai hiện hành chưa quy định về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (19/11/2012 12:00)

Sau 10 năm thực hiện chính sách đất đai đến nay vẫn còn trên 300.000 hộ dân tộc thiểu số nghèo không có đất ở, đất sản xuất. Vấn đề này cũng đồng nghĩa với việc một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số đang có cuộc sống nghèo khó thiếu thốn. Nhìn chung mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp nhiều so với nhóm dân tộc có trình độ phát triển. Về vấn đề đất sản xuất - một nguồn lực quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Các hộ dân tộc thiểu số có đất vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.Việc sửa đổi Luật Đất đai cần phải giải quyết vấn đề này.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Huỳnh Văn Tiếp

Sửa đổi luật lần này nhằm khắc phục tinh trạng quy hoạch tràn lan (19/11/2012 12:00)

Luật đất đai (sửa đổi) lần này tác động rất lớn đến toàn dân và các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, vì thế đại biểu Huỳnh Văn Tiếp đề nghị Ban soạn thảo cần đối chiếu với thực tiễn trong nước và tiếp cận với các nước để có một dự án luật hoàn chỉnh, phù hợp với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Nếu được đề nghị Quốc hội nên cho công khai và xin ý kiến nhân dân đóng góp cho dự án luật này để thông qua.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Phạm Hồng Phong

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định nguyên tắc tự nguyện đồng thuận vào Điều 54 của Dự thảo (19/11/2012 12:00)

Hiện nay có 2 hình thức chuyển dịch đất, đất bị thu hồi bắt buộc và đất chuyển dịch tự nhiên. Đối với đất bị thu hồi bắt buộc về phát triển kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu đô thị, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 100% phải theo nguyên tắc tự nguyện và đồng thuận giữa các bên nhà đầu tư và người sử dụng đất. Có như vậy quyền lợi người sử dụng đất được bảo đảm hơn, hạn chế các dự án treo khá phổ biến như hiện nay, giảm bớt việc khiếu kiện, tố cáo của nhân dân. Tôi đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định nguyên tắc tự nguyện đồng thuận vào Điều 54 của dự thảo.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Văn Vẻ

Cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với các tỉnh nông nghiệp trồng lúa để có điều kiện phát triển kinh tế như các tỉnh khác (19/11/2012 12:00)

Về chế độ sở hữu đất đai, Điều 14 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này tiếp tục quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Với quy định như vậy thì đất đai cũng chưa thực sự cụ thể, chưa có bước đột phá về việc gắn quyền lợi và trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng đất, đặc biệt là đất ở. Trên thực tế người sử dụng đất ở đã có đầy đủ các quyền và chế độ sở hữu của mình nhưng chưa được pháp luật công nhận. Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội có thể cân nhắc thêm, bổ sung thêm vào Điều 14 là đất ở thuộc sở hữu tư nhân, các loại đất khác thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trịnh Ngọc Phương

Cần làm rõ hơn nữa về quan điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sao tránh lãng phí, chồng chéo (19/11/2012 12:00)

Đề nghị Ban soạn thảo nên làm rõ hơn nữa về quan điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sao tránh lãng phí, chồng chéo, qua đó đạt được mục đích mà quy hoạch đã đặt ra. Vấn đề này tại các kỳ họp trước tôi đều có đề cập đến nhưng ở mức độ khác. Hôm nay tôi góp ý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cụ thể như sau. Hiện nay trên cùng một mặt bằng đất đai ít nhất ba bộ quản lý nhà nước thực hiện ba loại quy hoạch: Quy hoạch kinh tế, xã hội thuộc Bộ Đầu tư. Quy hoạch sử dụng đất thuộc Bộ Tài nguyên, môi trường. Quy hoạch xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Hữu Đức

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung khái niệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai vào Điều 4 (19/11/2012 12:00)

Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 4, sau gần 10 nó đạt được những kết quả nhất định góp phần tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên Luật đất đai hiện hành, còn những tồn tại và những bất cập đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời theo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy có khoảng 70% khiếu nại, tố cáo của công dân chủ yếu là lĩnh vực đất đai. Trong Báo cáo cũng nêu rõ qua tiếp nhận và xử lý đơn thư có gần 50% những khiếu nại, tố cáo là đúng hoặc có đúng, có sai. Điều này cho thấy luật hiện hành có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi sao cho phù hợp với tình hình mới.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Nguyễn Văn Thịnh

Đề nghị Chính phủ quy định khung giá đất đến từng tỉnh cho từng loại đất và khung giá đất được giữ ổn định trong 05 năm (19/11/2012 12:00)

Về khung giá đất theo luật hiện hành của chúng ta về khung giá đất, các loại đất do Chính phủ ban hành và phân theo từng vùng, cấp đô thị rất chung dẫn đến các tỉnh khó thực hiện, xây dựng bảng giá đất sát với thị trường. Nhưng nếu bỏ quy định về việc giao Chính phủ ban hành giá đất thì Chính phủ không có cơ sở để xây dựng bảng giá đất thiếu định hướng dẫn đến mỗi tỉnh xây dựng một khác và khác nhau nhiều. Tôi đề nghị việc phải giao Chính phủ quy định khung giá đất đến từng tỉnh cho từng loại đất và khung giá đất được giữ ổn định trong 5 năm và chỉ điều chỉnh trong trường hợp giá đất có sự thay đổi lớn theo dự thảo.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Trương Thị Huệ

Đề nghị bổ sung cơ chế rõ hơn về trách nhiệm của người đứng đầu (19/11/2012 12:00)

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tại Điều 49 về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Khoản 3 có quy định: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau ba (03) năm  không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải hủy bỏ và công bố. Đây là quy định mới có ý nghĩa to lớn trong việc hạn chế tiến tới xóa bỏ tình trạng các dự án treo như hiện nay.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Lê Trọng Sang 1 người đồng ý

Đề nghị bổ sung quy tắc giá trị được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dựa trên cơ sở sự bảo tồn mức tài sản và nguồn sinh kế (19/11/2012 12:00)

Thu hồi đất có liên quan chặt chẽ đến nguồn tài sản và nguồn sinh kế của dân. Nên việc bồi thường cho dân phải trên cơ sở bảo tồn mức tài sản và nguồn sinh kế tương đương cho họ. Theo nguyên tắc này giá trị bồi thường cho người dân khi bị thu hồi đất ngang bằng với giá mảnh đất và giá trị các tài sản gắn liền với đất hoặc ngang bằng với giá trị các điều kiện bảo đảm nguồn sinh kế tương đương cho người dân như trước khi họ bị thu hồi đất. Theo đó trong nhiều trường hợp giá đất chỉ là một phần trong toàn bộ giá trị đền bù cho người dân. Thực hiện nguyên tắc này sẽ đảm bảo cuộc sống của người bị thu hồi đất, nó còn tạo ra sự công bằng giữa người bị thu hồi đất với người không bị thu hồi đất là một loại công bằng được quan tâm trong chính sách bồi thường khi thu hồi đất.

[Xem chi tiết]
Đại biểu: Đỗ Hữu Lâm 3 người đồng ý

Đề nghị quy định rõ cơ quan dịch vụ công về đất đai là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện một cấp (19/11/2012 12:00)

Tôi đề nghị Dự thảo luật nên quy định rõ cơ quan dịch vụ công về đất đai là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện theo một cấp. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thuộc văn phòng đăng ký quyền sử dụng tỉnh và văn phòng đăng ký quyền sử dụng tỉnh có thể đăng ký thiết lập tại các khu vực. Đối với tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay chưa có phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ nên xảy ra tình trạng chồng chéo đùn đẩy trách nhiệm, cụ thể là tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện công tác thu hồi đất và quản lý đất đai trên địa bàn huyện thì tổ chức  phát triển quỹ đất cấp tỉnh không có địa bàn hoạt động. Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh thực hiện công tác thu hồi đất và quản lý đất trên địa bàn huyện nào đó thì sẽ chồng lấn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức phát triển quỹ đất ở huyện đó.

[Xem chi tiết]
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com