Thứ hai, ngày 21/01/2019login
  • Lĩnh vực: Tài chính, Ngân sách
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tài chính, Ngân sách
  • Dự kiến thảo luận tại: Kỳ họp thứ 6 - Khoá XII
  • Dự kiến thông qua tại: Đang cập nhật - Đang cập nhật
  • Trạng thái: Chưa thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn giảm thuế và điều khoản thi hành thuế nhà, đất.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com