Thứ năm, ngày 21/06/2018login
  • Lĩnh vực: Tư pháp
  • Cơ quan trình dự thảo: Ban soạn thảo dự án Luật
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tòa án nhân dân tối cao
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Tư pháp
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 9 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 10 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com