Thứ bảy, ngày 23/02/2019login
  • Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội
  • Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội
  • Thảo luận tại: Kỳ họp thứ 2 - Khóa XIII
  • Thông qua tại: Kỳ họp thứ 3 - Khóa XIII
  • Trạng thái: Đã thông qua

Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

Tóm tắt dự thảo

Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.

Kết quả biểu quyết của đại biểu quốc hội tại hội trường
Tổng hợp ý kiến:

Tổng hợp ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) xem chi tiết tại file đính kèm

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com