Thứ hai, ngày 18/02/2019login
góp ý điều 12

Theo cháu thì mọi công dân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đủ 15 tuổi, hình phạt như những người phạm tội khác, nhưng không có hình phạt xử tử, cao nhất là tù chung thân. Bởi vì theo xã hội cháu thấy bây giờ thì những người đó họ đã phát triển đầy đủ, đã nhận thức được về mọi măt. Họ luôn lợi dụng là mình chưa đủ tuổi nên có làm gì thì mức án nặng nhất chỉ là ngồi tù vài năm, bồi thường tài sản...

Lưu Xuân Trường14/04/2013 5:46Ý kiến hay: 22Góp ý

Một số vấn đề chung trong dự thảo Luật Đo lường

1.Về việc phân loại (từ đó xây dựng các định nghĩa) các hoạt động đo lường: theo tôi mục đích là chưa rõ ràng vì ngòai Điều 20 thì không thấy thể hiện việc sử dụng phân loại này ở đâu trong Dự thảo. Bên cạnh đó đề xuất chia các hoạt động đo lường làm ba dạng: pháp định, công nghiệp và khoa học còn chưa ổn do còn khá chồng chéo, ví dụ như có nhiều hoạt động vừa thuộc dạng đo lường pháp định vừa thuộc dạng đo lường khoa học, nhiều hoạt động vừa thuộc dạng đo lường công nghiệp vừa thuộc dạng đo lường khoa học. Do đó trước tiên cần làm rõ về nhu cầu và mục đích của việc phân loại các hoạt động đo lường, tiếp sau đó mới là xây dựng các định nghĩa, mô tả cho từng hoạt động.
2.Về sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong họat động đo lường: Một băn khoăn của tôi là về thành ngữ được chỉ định trong khái niệm “tổ chức thử nghiệm, kiểm định được chỉ định” (Chương III, Điều 18). Theo ý tôi dùng thành ngữ đạt chuẩn thay cho thành ngữ được chỉ định.
3.Về hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu các phương tiện đo lường: Ngòai các hoạt động cơ bản như hiệu chuẩn định kỳ, liên kết các chuẩn quốc gia thì trong bối cảnh hòa nhập quốc tế hiện nay cần quy định rõ về việc công nhận song phương các kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo...

PGS-TS Trần Hoài Linh, Phó trưởng khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội11/10/2010 12:00Ý kiến hay: 11Góp ý

Không nên đưa hoạt động kiểm tra đo lường vào Luật

Tôi nhận thấy việc ban hành Luật đo lường là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Dự thảo đã biên soạn công phu, kết cấu chặt chẽ, điều chỉnh các đối tượng cụ thể. Tuy nhiên tôi nhận thấy không nên đưa hoạt động kiểm tra đo lường vào Luật, từ Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 . Bởi vì trong thực tế hoạt động quản lí Nhà nước về đo lường, chủ yếu là qua hoạt động thanh tra. Thanh tra là thiết chế bắt buộc mọi đối tượng kinh doanh phải chấp hành, chế tài rõ ràng, cụ thể; bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống, nếu đưa hoạt động kiểm tra đo lường vào Luật sẽ làm giảm đi sự răn đe nghiêm minh của pháp luật mà Bộ khoa học và Công nghệ đã xuyên suốt chỉ đạo các sở KHCN ở địa phương thực hiện tốt hoạt động quản lí Nhà nước về đo lường từ trước đến nay. Do đó tôi đề nghị không nên đưa phần kiểm tra đo lường vào Luật./.

Trần Văn Nho29/05/2010 12:00Ý kiến hay: 9Góp ý

Góp ý về luật Đo lường

Nếu chỉ dựa vào hoạt động thanh tra, không tăng cường công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường thì không thể đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Nói tóm lại là công tác quản lý còn lỏng lẻo.
- Chưa quy định đầy đủ các biện pháp kiểm soát đo lường để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường.
- Chưa có các quy định chi tiết, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến đo lường.

Dương Chi Linh26/05/2010 12:00Ý kiến hay: 11Góp ý

Cần bổ sung nguyên tắc tôn trọng quyền tự do

Theo tôi nghĩ cần phải bổ sung thêm nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lựa chọn hình thức đo lường, đơn vị đo lường theo sự lựa chọn của hai bên

Minh - góp ý cho: điều 4 15/09/2011 12:00Ý kiến hay: 22Góp ý

góp ý luật

Làm sao luật đi vào cuộc sống

Ý kiến hay: 15Nguyễn văn aGóp ý11/10/2011

Ý kiến chưa rõ

Theo tôi thì ý kiến này chưa rõ ràng, chưa nói rõ nội dung của nguyên tắc

Ý kiến hay: 14TuyếnGóp ý15/09/2011

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com