Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
CNQP cần giao cho DN dân tộc làm!

https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-truong-quoc-phong-viec-giai-the-cac-tong-cuc-phai-can-nhac-het-suc-ky-cang-1052180.htmlBQP đang tái cơ cấu bộ máy. Góp ý tinh giảm biên chế tinh gọn chất lượng trong BQP:-Tổng cục công nghiệp, Tổng cục kỹ thuật, Tổng chục hậu cần, nên được cơ cấu về các quân khu, quân binh chủng để sâu sát hơn, cạnh tranh phát triển hiệu quả cao nhất

Nhân Dân17/02/2019 4:11Ý kiến hayGóp ý

Xem lại định nghĩa doanh nghiệp Nhà nước cho sát với CPTPP

Ngày 03/06/2017 Ban chấp hành TƯ Đảng ban hành Nghị quyết 12/NQ-TW về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN lại đưa ra định nghĩa mới về DNNN “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn” Thực hiện chỉ đạo của Đảng, nay dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi 2019 sửa lại đinh nghĩa DNNN y như trên. Sau đó chắc lại phải có thêm Nghị định giải thích thế nào là “nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối” Thực ra việc định nghĩa lại khái niệm DNNN là cần thiết vì nó không còn phù hợp khi Việt Nam ký TPP năm 2016 (sau này là CPTPP) vì theo hiệp định này DNNN là doanh nghiệp: (a) trực tiếp sở hữu hơn 50% vốn cổ phần; (b) kiểm soát, thông qua những ích lợi sở hữu, hơn 50% quyền bỏ phiếu; hoặc (c) có quyền bổ nhiệm đa số thành viên của ban giám đốc hoặc bất kỳ cơ quan quản lý tương đương khác. Rõ ràng khái niệm DNNN trong CPTPP cụ thể hơn khái niệm DNNN trong Nghị định 12/NQ-TW. Vì vậy, khái niệm DNNN nên bám sát theo Hiệp định quốc tế.

Hoàng Văn Thạch - góp ý cho: điều 72 30/01/2019 10:28Ý kiến hay: 2Góp ý

12
THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com