Chủ nhật, ngày 24/02/2019login
  • Mô hình PPP và thực trạng áp dụng tại Việt NamGóp ý

    Tác giả: ThS. Lê Phước Hoài Bảo - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

    Mô tả:

    Ở Việt Nam, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, từ năm 1994 -2009 đã có 32 dự án được thực hiện theo mô hình PPP với tổng mức vốn cam kết khoảng 6,7 tỉ USD, trong đó mô hình BOT và BOO chiếm tỷ trọng chủ yếu. Hai lĩnh vực chiếm tỷ phần lớn nhất là điện và viễn thông. Ngoài ra, có thể kể đến nhiều dự án PPP khác đã và đang được triển khai từ những năm 1990 cho đến nay như: BOT cầu Cỏ May, BOT cầu Phú Mỹ, điện Phú Mỹ, và rất nhiều nhà máy điện nhỏ và vừa khác đang được thực hiện theo phương thức BOO, tổng cộng có 26 dự án BOT với tổng mức đầu tư là 128 ngàn tỷ đồng.

THƯ VIỆN QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội     Điện thoại: 080.46019     Fax: 080. 48278  
Email:
thuvienquochoi@qh.gov.vn | thuvienquochoi@gmail.com